Beboernyt – december 2018

Beboernyt, A/B Vennehøj, december 2018

Lukning af vand

Som følge af Brunatas udskiftning af vandmålere har vi desværre oplevet nogle uforudsete følgeskader. Dette har ført til, at vi har været nødsaget til at lukke for vandet når et problem har vist sig, og der har derfor ikke været varslet på forhånd. Vi forstår at dette kan have været ubelejligt og det beklager vi meget. Vi har desværre ikke kunne gøre andet end at tage det som det kommer.

Juleferie og åbent hus

På grund af juleferien kan der være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i december måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 28. januar 2019, kl. 18.30 – 19.00. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar, og at nogle henvendelser først vil blive besvaret på mødet i januar.

Vi ønsker alle god jul og godt nytår!

Glædelige julehilsner

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – september 2018

Beboernyt, A/B Vennehøj, september 2018

 

God adfærd og respekt for sine naboer

Bestyrelsen vil minde alle om at respektere deres naboer og være opmærksom på eksempelvis ikke, at høre høj musik for åbne vinduer på forskellige tidspunkter af døgnet. Med en gård som vores, skal der ikke meget larm fra en åben altandør til, før alle bliver generet af det. Fra bestyrelsens side forventer vi, at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne.

Vi oplever ofte at folk sætter ting i klemme for at holde opgangsdøre og kælderdøre åbne, det er dog vigtigt at man husker at lukke dørene efter sig, da det ellers kan føre til tyveri og uventede gæster i ejendommen.

Vi vil desuden opfordre til, at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd generelt. Vi vil også minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården.

Storskraldscontainer

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser angående en storskraldscontainer. Vi har derfor bestilt en container som vil blive opstillet i gården torsdag d. 20. september og afhentet igen mandag-tirsdag ugen efter. Vi håber at der vil blive gjort god brug af den.

Besøg fra Brunata

Det er blevet tid til, at Brunata skal skifte vandmålere i alle lejligheder, dette skal gøres med jævne mellemrum på grund af kalken i vandet. Samtidig bliver varmemålerne udskiftet med nye radiomålere, således at det ikke længere er nødvendigt for Brunata, at skulle ind i hver enkelt lejlighed for at aflæse.

Brunata kommer og udskifter målerne i uge 42, 43 og 44, her vil det være nødvendigt at være hjemme og kunne lukke dem ind. Der vil komme nærmere besked når vi kender datoerne mere præcist.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juli 2018

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2018

 

Grill- og afbrændingsforbud

Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab indførte d. 15. juni forbud mod al grill og afbrænding fordi vi i øjeblikket oplever tørke. Forbuddet fastholdes indtil det har regnet tilstrækkeligt til, at der ikke længere er forhøjet brandrisiko. Det er derfor ikke tilladt at grille i gården eller på andre af foreningens områder, da vi ikke mener at dette kan ske forsvarligt. Vi forventer at dette vil blive respekteret, da et øjebliks uopmærksomhed kan have store konsekvenser.

For mere information om afbrændingsforbuddet henviser vi til Hovedstadens Beredskabs hjemmeside https://hbr.dk/ .

God adfærd på fællesarealerne

Vi vil endnu engang minde om, at cigaretskodder og andet skrald ikke hører til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk på at vi alle har et ansvar for, at holde fællesområderne pæne.

Facebook

På Generalforsamlingen i foråret blev der udtrykt ønske om en Facebook gruppe for beboerne. Der er derfor blevet oprettet en gruppe kaldet AB Vennehøj, som bl.a. kan bruges til at aftale fælles sociale arrangementer, nabohjælp, køb/salg/bytte af brugsgenstande og lignende. Gruppen er kun for beboere i foreningen.

Al information fra bestyrelsen vil fortsat ske gennem beboernyt og opslag i opgangene.

Sommerferie og åbent hus

Pga. sommerferien kan der være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 27. august 2017, kl. 18.30 – 19.00. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – marts 2018

Beboernyt, A/B Vennehøj, marts 2018

 

Opdatering på Gert

Gert er langsomt ved at vende tilbage til jobbet. Der er fortsat ændrede kontortider:

Tirsdag og torsdage mellem kl. 10.00-11.00

Ringer man uden for kontortid, kan man lægge en besked på Gerts telefonsvarer med navn og telefonnummer. Så ringer Gert tilbage, så snart han hører beskeden.

 

Cigaretskodder

Bestyrelsen oplever, at der bliver smidt rigtig mange cigaretskodder i gården og fra altanerne. Det er ikke i orden, at bruge fællesarealer og blomsterbede til at smide cigaretskodder og skrald fra sig.

Som beboere i ejendommen har vi et fælles ansvar for at holde arealerne pæne. Følges disse regler ikke, kan det resultere i en skriftlig påtale.

Cigaretskodder Beboernyt marts 2018

På billedet ses resultatet af oprydning i gården af cigaretskodder.

 

Vaskemønter

Pr. 1. April 2018 hæves priserne på vaskemønter i kiosken fra nuværende 12 kr. til 15 kr. Stigningen skyldes udgifterne til administrationen af vaskemønterne er steget.

 

Generalforsamling

Årets generalforsamling bliver mandag den 23. April 2018. Tidspunkt og nærmere information følger snarest.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, A/B Vennehøj

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – november 2017

Beboernyt, A/B Vennehøj, november 2017

 

Affald

Bestyrelsen hører i øjeblikket fra viceværten, at der rundt omkring i foreningen er beboere, der glemmer at alt affald skal være forsvarligt pakket i en lukket skraldepose inden det bliver smidt i affaldsskakten. Foreningen har i sommer brugt penge på, at få vasket alle affaldsskakte for at mindske lugtgener, men disse kommer hurtigt igen, hvis man smider sit affald direkte i skakten uden pose. Viceværten har været i kontakt med enkelte beboere omkring dette problem. Ses der ikke en bedring i dette, kan vi se os nødsaget til, at lukke for affaldsskakten i enkelte opgange/etager. Vi vil derfor minde alle om, at al affald skal i en lukket pose inden det smides i skakten.

Det er i foreningen desuden blevet muligt at sortere bioaffald. Dette skal smides i de dertil hørende containere, som står i gården. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at stille sit affald i venteposition i opgangene.

 

Cykeltyverier

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der sker mange cykeltyverier på Rågaardsminde. Man skal derfor være særligt opmærksom, hvis man parkerer sine cykler der.

 

Ledigt loftrum og kælderrum

Foreningen har i øjeblikket et ledigt kælderrum, beliggende i nr. 78, og et ledigt loftrum, beliggende i nr. 80, som hver kan lejes for 150kr pr måned. Hvis man er interesseret i at leje et af opbevaringsrummene, send da en mail til bestyrelsen med navn og adresse, samt hvilket rum du er interesseret i. Hvis der er mere end en, der er interesseret i at leje et rum, trækkes der lod blandt alle interesserede på næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 27. november 2017.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, A/B Vennehøj

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar