Beboernyt – oktober 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2023

Loftrydning i forbindelse med renoveringsprojekt

Vi opfordrer til, at man læser referat fra årets generalforsamling samt referat fra beboermødet afholdt i september, så man er orienteret om de ting, der blev diskuteret i forbindelse med renoveringsprojekt, altaner og loftrydningen.

Vi har desværre ikke noget nyt vedrørende renoveringsprojektet. Boligexperten arbejder på budgetter og at indhente tilbud, som aftalt på beboermødet.

I forbindelse med det kommende renoveringsprojekt på ejendommen, skal vi have adgang til loftrummene. Alle andelshavere har derfor modtaget en kuvert i deres postkasse med en hængelås og en mærkat med deres lejlighedsnr. på.

Bestyrelsen har beholdt den ene nøgle til hængelåsen, sådan at vi kan få adgang under projektet.

Det er også nødvendigt at alle andelshavere rydder deres loftrum. Det kommer til at foregå i etaper.

I første omgang skal vi have lavet en miljøscreening. Det kræver ikke at loftrummet er helt ryddet. Loftrummet skal dog være ryddet mest muligt og sådan at der er plads til man kan gå derind og tage prøver. Rummet skal være ryddet minimum 2 meter fra tagfoden (illustreret ved den gule tape på billedet).

Man kan derfor vente med at tømme sit loftrum helt, til vi kommer nærmere renoveringsprojektet. Vær dog opmærksom på, at bl.a. håndværkere vil have adgang til jeres loftrum. Efterlad derfor ikke noget af værdi eller noget i vil blive kede af går i stykker. Foreningen tager ikke ansvar for de ting i har valgt at efterlade.

Loftrummene skal være mærkeret, ny hængelås påsat og ryddet mest muligt inden d. 30. oktober 2023.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt to storskraldscontainere, som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 19. oktober til tirsdag d. 24. oktober. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Der vil blive placeret en container i hver ende af gården, én ud for nr. 66, som sædvanligt, og én ud for nr. 80. Derfor skal man være opmærksom på, at man ikke skal stille sin cykel i cykelstativerne ud for nr. 80-82 fra onsdag d. 18. oktober til efter containeren, er afhentet.

 Storskrald

Viceværten oplever, at beboere indimellem efterlader deres storskrald, bl.a. senge og reoler, omkring de almindelige affaldscontainere. Foreningen har ikke en permanent container til storskrald. Det er derfor vigtigt at man benytter sig af den storskraldscontainer, som opstilles i gården to gange om året, eller selv kører sit storskrald på en genbrugsstation.

Senge, reoler og lignende kan altså ikke bare efterlades rundt omkring til viceværten. Det er ikke en del af deres job.

Tørrerumsnøglespærrer

Nogle beboere har efterspurgt muligheden for at kunne booke et tørrerum for mere end én dag ad gangen. På årets generalforsamling oplyste vi at have bestilt plader til at sætte på tørrerumsnøglen, sådan at den dækker over to dage i stedet for én.

Er man interesseret i dette, kan man henvende sig til viceværten, som også kan være behjælpelig med at montere dem. Viceværten kan kontaktes på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Der tændes for varmen

Der tændes for varmen i ejendommen i løbet af oktober. Husk på at dette system har stået ubrugt i mange måneder og derfor lige skal i gang. Bemærk at man kan opleve luft i rørene, og det kan være nødvendigt at tage termostaten af og motionere stiften.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.