Beboernyt – juli 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2023

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl 07:00 og kl 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl 09:00 og kl 16:00.

Parasol og altanafløb

Husk at tage ansvar for parasollen i gården og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Slår man den ud, har man også ansvar for at pakke den ordentligt sammen igen. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt og ødelagt.

Vi husker endnu en gang på at man skal holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen og at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende.

Svineri i fællesvaskeri

En beboer har vasket et hestedækken i vores fælles vaskeri i nr. 78 og har efterladt et værre svineri af hestehår, som andre beboere var nødsaget til at rengøre for at kunne bruge maskinen. Der er flere grunde til, at dette ikke er i orden. Vores maskiner er udelukkende til vask af beboernes tøj og er ikke lavet til at vaske hesteudstyr. Det skader således vores stadig nye maskiner.

Det er heller ikke i orden at efterlade sådan et svineri til sine naboer. Det er vores eget ansvar at rydde op efter os og sørge for, at vores fælles arealer fremstår rene og ryddelige. Vi er flere beboere om at benytte vaske- og tørremaskinerne, og det er vigtigt at man respekterer dette.

Vaskerummene er ikke private og skal derfor heller ikke bruges til opbevaring af tøj med mere.

Byggeprojekt – loftrum og beboermøde

Ved årets generalforsamling informerede vi om, at det vil blive nødvendigt for alle at tømme deres loftrum idet ejendommen skal have nyt tag. I den forbindelse vil alle lejligheder snart modtage en hængelås i deres postkasse. Denne skal bruges til jeres loftrum og erstatte jeres i forvejen brugte hængelås, sådan at byggefolkene har adgang til rummene. Der vil også komme nærmere information om, hvornår rummene senest skal være tømt.

Vi afholder et beboermøde d. 22. august 2023, hvor man vil få mulighed for at stille spørgsmål til byggesagen. Blandt andre vil Jens fra Boligexperten deltage og besvare jeres spørgsmål.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Viceværtkontoret holder ferielukket for træffetid i uge 31.

Bestyrelsen holder sommerferie og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 28. august 2023, kl. 18.30 – 19.00.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.