Venteliste

Information om vores ventelistesystem
A/B Vennehøj har en ekstern venteliste, hvor man kan blive indtegnet ved at blive anbefalet af en andelshaver. Dvs. at man skal kende en i andelsforeningen, for at kunne blive indtegnet på den eksterne venteliste. En andelshaver kan kun anbefale én person til ventelisten ad gangen. Dette gøres ved at kontakte administrationen.

Ventelistepladser kan ikke overdrages til andre. Det koster et opskrivningsgebyr samt et årligt gebyr at stå opskrevet på den eksterne venteliste. Beløbet refunderes ikke. Beløbet opkræves via udsendelse af indbetalingskort ved opskrivningen og hvert år vil den opskrevne modtage indbetalingskort til betaling af det årlige gebyr. Betales beløbet ikke inden forfaldsdato, slettes man uden yderligere varsel af den eksterne venteliste.

Andelshavere i A/B Vennehøj kan indtegne sig på den interne venteliste. Dette gøres ved at kontakte administrationen. Ventelistepladser kan ikke overdrages til andre, medmindre andelshaver har overdraget sin andel til sin ægtefælle, jf. vedtægten §16 stk. 1a og §21. Det koster et opskrivningsgebyr at blive skrevet på den interne venteliste. Beløbet refunderes ikke. Beløbet opkræves via udsendelse af indbetalingskort til andelshaver. Betales beløbet ikke inden forfaldsdato, slettes man uden yderligere varsel af den interne venteliste.

Tilbud om andel sendes pr. mail. Det er den opskrevnes pligt, at sørge for, at administrator har korrekt mailadresse. Den opskrevne har ret til ikke at svare eller afslå tilbud om køb af andel, uden at miste sin plads på ventelisten. Tildelingen af en andel sker ud fra anciennitet på listerne. Intern venteliste har fortrinsret, herefter den eksterne venteliste.

I forbindelse med opskrivning skal administrator have oplyst navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato samt mailadresse.