Venteliste

Information om vores ventelistesystem
A/B Vennehøj har en ekstern venteliste, hvor man kan blive indtegnet ved at blive anbefalet af en andelshaver. Dvs. at man skal kende en i andelsforeningen, for at kunne blive indtegnet på den eksterne venteliste. Dette gøres ved at kontakte administrationen. En andelshaver kan kun anbefale én person til ventelisten.

Indtegningsgebyret er kr. 300,-. Desuden betales et årligt gebyr på kr. 100,- for at stå på ventelisten. Det årlige gebyr indbetales på girokort, som tilsendes den indtegnede. Girokortet udsendes ved årsskiftet (husk at meddele, hvis der er adresseændring) og det er vigtigt at overholde indbetalingsfristen, ellers slettes den indtegnede uden yderligere varsel.

Andelshavere i A/B Vennehøj kan indtegne sig på den interne venteliste – blanket kan rekvireres hos administrator. Tilbud om ledige lejligheder vil ikke blive sendt ud, men stå på vores opslagstavler i opgangene. Der vil altid være 9 dages frist for tilbagemelding til administrator.