Beboernyt – april 2024

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2024

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 25. april 2024 kl. 18:00. Nærmere information følger.

Bestyrelsen takker for det gode fremmøde ved årets to ekstraordinære generalforsamlinger. Altan-projektet er endeligt vedtaget, så nu starter udarbejdelsen af udbudsmateriale med mere.

Loftrum og-arealer skal fortsat være ryddede

Miljøscreening og sanering af loftarealerne er i gang, og det er derfor stadig nødvendigt at loftrummene er ryddede.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården. Man bedes også huske at klappe papkasser og lignende sammen, så man udnytter pladsen i containeren.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom – både for udseendets skyld, men også af hensyn til indeklima, lugtgener og skadedyr.

Københavns Kommune varsler at antallet af beholdere til restaffald samt tømning heraf, vil blive reduceret. Det er derfor vigtigt at man husker at sortere sit affald, så vi udnytter de andre beholdere, og kun restaffald kommer i restaffaldsbeholdere og skakt.

Rensning af faldstammer

Vi har haft besøg af Lyngholm Kloak, der har renset vores faldstammer til både køkken og toilet. Trods varslingsskrivelser i både postkasser og på opgangsdør, er der desværre mange beboere, der ikke var hjemme eller havde afleveret lejlighedsnøgle. Der var derfor flere lejligheder, de ikke kunne få adgang til.

Bestyrelsen opfordrer til, at man er opmærksom på varslingsskrivelser fremover, da det er noget der skal tages seriøst og kan have betydning for den enkelte beboer.

Rensning af faldstammer er til gavn for os alle og det er derfor rigtig ærgerligt, når det ikke bliver prioriteret af foreningens beboere. Vi ved at tilstoppede faldstammer allerede har ført til skader i nogle lejligheder, og at det ikke er en sjov oplevelse for nogen af de involverede.

I forbindelse med rensningen kunne Lyngholm Kloak konstatere, at der bliver smidt nogle meget mærkelige ting i toiletterne. De har blandt andet meldt om enorme mængder af vådservietter og tandtråd, som har blokeret hele faldstammer!

Bestyrelsen må opfordre til, at man tænker sig om, og ikke smider hvad som helst i toilettet, da det simpelthen ikke er egnet som skraldespand.

Tørrerum

Det er igen muligt at købe tørrerumslås til booking af tørrerum, hvis man mangler. En tørrerumslås koster 250 kr.

Ønsker man muligheden for at booke et tørrerum for mere end én dag ad gangen, kan man montere en plade på sin tørrerumsnøgle, sådan at den dækker over to dage i stedet for én.

Begge dele kan hentes hos viceværten ved henvendelse. Viceværten kan kontaktes på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Vi oplever at rigtig mange har svært ved at respektere brugen af tørrerummene og ikke ved hvad de skal stille op, når de er færdige med at benytte dem. Viceværten har derfor hængt reglerne for brug af tørrerummene op i alle vaskerier, samt på dørene til tørrerummene.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.