Beboernyt – juli 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2023

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl 07:00 og kl 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl 09:00 og kl 16:00.

Parasol og altanafløb

Husk at tage ansvar for parasollen i gården og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Slår man den ud, har man også ansvar for at pakke den ordentligt sammen igen. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt og ødelagt.

Vi husker endnu en gang på at man skal holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen og at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende.

Svineri i fællesvaskeri

En beboer har vasket et hestedækken i vores fælles vaskeri i nr. 78 og har efterladt et værre svineri af hestehår, som andre beboere var nødsaget til at rengøre for at kunne bruge maskinen. Der er flere grunde til, at dette ikke er i orden. Vores maskiner er udelukkende til vask af beboernes tøj og er ikke lavet til at vaske hesteudstyr. Det skader således vores stadig nye maskiner.

Det er heller ikke i orden at efterlade sådan et svineri til sine naboer. Det er vores eget ansvar at rydde op efter os og sørge for, at vores fælles arealer fremstår rene og ryddelige. Vi er flere beboere om at benytte vaske- og tørremaskinerne, og det er vigtigt at man respekterer dette.

Vaskerummene er ikke private og skal derfor heller ikke bruges til opbevaring af tøj med mere.

Byggeprojekt – loftrum og beboermøde

Ved årets generalforsamling informerede vi om, at det vil blive nødvendigt for alle at tømme deres loftrum idet ejendommen skal have nyt tag. I den forbindelse vil alle lejligheder snart modtage en hængelås i deres postkasse. Denne skal bruges til jeres loftrum og erstatte jeres i forvejen brugte hængelås, sådan at byggefolkene har adgang til rummene. Der vil også komme nærmere information om, hvornår rummene senest skal være tømt.

Vi afholder et beboermøde d. 22. august 2023, hvor man vil få mulighed for at stille spørgsmål til byggesagen. Blandt andre vil Jens fra Boligexperten deltage og besvare jeres spørgsmål.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Viceværtkontoret holder ferielukket for træffetid i uge 31.

Bestyrelsen holder sommerferie og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 28. august 2023, kl. 18.30 – 19.00.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – maj 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, maj 2023

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til dem, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl 07:00 og kl 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl 09:00 og kl 16:00.

Bestyrelsesmøde i maj

Da den sidste mandag i maj i år falder på 2. pinsedag, afholdes åbent hus kl. 18:30-19 og efterfølgende bestyrelsesmøde, mandag d. 22. maj i stedet.

Cykeloprydning

Det er igen blevet tid til en cykeloprydning på foreningens arealer. Det sker i løbet af foråret og sommeren 2023, med start d. 22. maj hvor der påsættes markering på cyklerne. Nærmere datoer kan ses på cykeloprydnings-opslaget i alle opgangene.

Hjælp os med at få mere plads på ejendommen, så vi og vores cykler bedre kan være her.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 25. maj til tirsdag d. 30. maj. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Tak for god ro og orden ved årets generalforsamling

Vi opfordrer til at man læser referatet, så man er orienteret om de ting der blev diskuteret på generalforsamlingen.

I forbindelse med de kommende tagarbejder, bliver det nødvendigt at alle andelshavere rydder deres loftrum. Vi opfordrer derfor til at man allerede nu begynder at gennemgå sit loftrum og eventuelt benytter sig af storskraldscontaineren, der opstilles i slut maj.

For at danne os et overblik over loftrummene, vil alle andelshavere også blive bedt om at markere hvilket loftrum, der hører til hvilken andel.

Der vil komme mere information herom, når det nærmer sig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – april 2023

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2023

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 26. april 2023 kl. 18:00 i Beboerhuset Remisevænget Øst, Lygtemagerstien 2A, 2300 København S.

Altanafløb og indeklima

Vi understreger endnu engang vigtigheden af at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Det betyder også at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Indeklima spiller også en stor rolle når det kommer til fugt. Både os selv, badning, madlavning, vask m.m. afgiver store mængder fugtig luft. Det er derfor rigtig vigtigt at man jævnligt husker at lufte ud i sin lejlighed. Det er både godt for din lejlighed og for dit velvære. Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a. at man lufter ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk (med alle vinduer og døre åbne), at man bruger emhætten når man laver mad og lufter ud når man er færdig, lufter ud efter badning, at man tørrer vasketøj udenfor (eller benytter foreningens tørrerum).

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården. Man bedes også huske at klappe papkasser og lignende sammen, så man udnytter pladsen i containeren.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom – både for udseendets skyld, men også af hensyn til indeklima, lugtgener og skadedyr.

Cykeloprydning

Det er igen blevet tid til en cykeloprydning på foreningens arealer. Det sker i løbet af foråret og sommeren 2023, med start d. 22. maj hvor der påsættes markering på cyklerne. Nærmere datoer kan ses på cykeloprydnings-opslaget i alle opgangene.

Hjælp os med at få mere plads på ejendommen, så vi og vores cykler bedre kan være her.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 25. maj til tirsdag d. 30. maj. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – oktober 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2022

Altanafløb og varme

Efteråret er over os og det betyder mere regn. Det er derfor rigtig vigtigt at man er opmærksom på at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Der blev tændt for varmen i ejendommen d. 26. september. Husk på at dette system har stået ubrugt i mange måneder og derfor lige skal i gang. Inden man skruer på radiatoren, håber vi at man tænker sig om og er opmærksom på den situation landet står i og regeringens anbefalinger.

Affald og skadedyr

Endnu engang vil vi minde om at affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården. Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Vi vil også gøre opmærksom på, at foreningens vaskekældre ikke skal bruges til opbevaring. Man skal huske at tage både tøj og andre genstande med sig, når man forlader lokalet, ellers bliver det smidt ud.

Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom, også af hensyn til lugtgener, rotter og andre skadedyr.

Efter nogle observationer af rotter i gården har vi skruet op for besøgene af foreningens skadedyrsservice, så der tjekkes oftere. Kommunen har også været forbi. Foreningen har rottespærrer i kloakkerne og dem er vi i gang med at få serviceret.

Det er vigtigt at vi husker, ikke at lade døre stå åbne samt pakke og bortskaffe vores affald forsvarligt.

Opgangene er flugtveje

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald, sko eller andre genstande i opgange eller udenfor loft- og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Byggeaffald og-genstande må heller ikke opbevares i opgangene. Det er også beboerens eget ansvar at rydde op efter håndværkerbesøg og byggeprojekter, sådan at det ikke sviner i opgangen eller på andre fællesarealer.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 3. november til mandag d. 7. november. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Gebyr ved fremleje

I forbindelse med vedtagelsen af andelsboligforeningens nye vedtægter ved årets generalforsamling, har bestyrelsen i henhold til §10.4 skulle træffe beslutning om, hvor stort et gebyr der skal betales til foreningen i forbindelse med fremleje eller udlån (lejeskifte).

Bestyrelsen har besluttet at der sammen med boligafgiften af administrator opkræves 500 kr.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juli 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2022

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl 07:00 og kl 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl 09:00 og kl 16:00.

Parasol og altanafløb

Husk at tage ansvar for parasollen i gården og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Slår man den ud, har man også ansvar for at pakke den ordentligt sammen igen. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt og ødelagt.

Vi husker endnu en gang på at man skal holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen og at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende.

Ledigt loftrum i nr. 82

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 82. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse, senest d. 20. august 2022.

Vicevært kontortid

Viceværtkontoret holder ferielukket for træffetid i uge 29, 30, 31 og 32. Når kontortid genoptages, vil det fremover være den sidste mandag i måneden kl. 16-16:30, da vi oplever at kontortiden generelt ikke benyttes af beboerne. Viceværten kan fortsat nås på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Bestyrelsen holder sommerferie og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 29. august 2022, kl. 18.30 – 19.00.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar