Beboernyt – oktober 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2020

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 27. oktober 2020 kl. 16:30 i Sundbyøster Hallen, Amagerbrogade 189, 2300 København S. Ligesom ved den ordinære generalforsamling vil det være muligt at deltage enten fysisk eller via Skype.

Forslag b-d indeholder beløbsrammer baseret på flere tilbud, da vi ikke har valgt et firma til at udføre arbejdet på nuværende tidspunkt.

Inden den ekstraordinære generalforsamling vil i modtage referatet fra den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 29. september 2020.

Efter generalforsamlingen

Vi ved at der blandt andet var en stor beslutning på dagsorden, som kom bag på flere beboere, til årets generalforsamling. Det beklager vi. Beslutningen om at skifte administrator var ikke en let eller hurtig beslutning. Den er derimod velovervejet og noget vi har diskuteret længe, gennem flere år og flere bestyrelser.

Det overraskede os at flere beboere lod til at have den holdning, at det var en hurtig idé vi lige havde fået og ikke havde tænkt igennem. Vi vil huske jer på at vi også er andelshavere i foreningen og at de beslutninger der bliver taget, også har indflydelse på os. Vi bruger meget tid på at diskutere sagerne inden vi tager beslutninger, og vi er i bestyrelsen enige om, at dette er det rette for foreningen. Det gjorde det dog ikke nemmere og det var en ubehagelig situation for os alle.

Vi mener fortsat at BoligExperten er dem som bedst kan hjælpe os videre i fremtiden, samt levere vejledning og støtte til foreningens kommende projekter.

Det blev klart for os, at andelshaverne ikke har fuld tillid til deres bestyrelse. Det er vi kede af og det er noget vi meget gerne vil rette op på. Vi hører meget gerne hvis i har forslag til hvordan vi kan forbedre dette i fremtiden. Send os en mail på bestyrelsen@vennehoj.dk med jeres forslag.

Efter generalforsamlingen valgte vores revisor Arne Bang at opsige samarbejdet. Denne beslutning er vi enige i og vi har ønsket ham held og lykke i fremtiden.

Vi har indhentet tre tilbud på en ny revisor, ud fra disse valgte vi at mødes med to og af dem er vi endt med at vælge Redmark som foreningens nye revisor. De vil blive præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens overvejelser

På generalforsamlingen blev vi gjort opmærksomme på, at beboerne i Vennehøj ønsker mere indsigt i bestyrelsens overvejelser og beslutninger. Dette har vi taget til efterretning og arbejder på, hvordan det lettest muligt kan lade sig gøre.

Vi vil minde om, at man som andelshaver er velkommen til at forhøre sig om hvad der er på dagsorden for aftenens bestyrelsesmøde eller bede om et referat. Dette kan gøres via mail til bestyrelsen på bestyrelsen@vennehoj.dk eller ved at møde op til åbent hus, som afholdes den sidste mandag i måneden kl. 18:30-19.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 12. til mandag d. 16. november.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juli 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2020

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Er man i tvivl, findes husorden på foreningens hjemmeside: www.vennehoj.dk

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 29. september 2020. Nærmere information følger.

Parasol i gården

Siden marts har vores gård været flittigt brugt og flere har, i forbindelse med det dejlige vejr, efterspurgt en parasol. Vi har derfor indkøbt en parasol til at stå i gården. Vi beder jer om at tage ansvar for parasollen og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt.

Storskraldscontainer

Vi beklager den manglende information om storskraldscontaineren, der stod i gården d. 29. juni til 1. juli. Næste gang vi bestiller storskraldscontainer er vi opmærksomme på at informere i rimelig tid samt at den, så vidt muligt, skal stå her over en weekend. Vi regner med at bestille en storskraldscontainer igen til vinter.

Fibia

Vi har forhandlet med Fibia angående en ny og bedre aftale for foreningens beboere. Aktive kunder bliver informeret, automatisk opdateret eller på anden vis kontaktet af Fibia for en opdateret aftale. Har man spørgsmål eller andet, bedes man kontakte Fibia.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Bestyrelsen holder sommerferie i juli og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 31. august 2020, kl. 18.30 – 19.00.

Viceværtkontoret holder ligeledes ferielukket for træffetid i uge 29, 30 og 31. Træffetid genoptages fra og med mandag d. 3. august kl 17-17:30.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juni 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, juni 2020

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og i den forbindelse håber bestyrelsen, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig selv, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk på at vi alle har et ansvar for, at holde fællesområderne pæne og foreningen et dejligt sted at bo.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er ikke tilladt at grille på altanerne.

Med sommeren er der beboere, der bl.a. hører høj musik for åbne vinduer på forskellige tidspunkter af døgnet. Har man lyst til at høre høj musik, skal man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Er man i tvivl, findes husorden på foreningens hjemmeside: www.vennehoj.dk

Åbner for træffetid

Fra og med mandag d. 8. juni vil der igen være åbent for træffetid på viceværtkontoret, kontortiden er mandage kl 17-17:30.

Bestyrelsen genoptager ligeledes ”åbent hus” den sidste mandag i måneden kl 18:30-19.

Pas på vores vaskemaskiner

Foreningen oplever oftere og oftere problemer med vaskemaskinerne fordi de overfyldes med både tøj og sæbe eller behandles hårdt og uhensigtsmæssigt. Det er en stor udgift for os alle, at vi hele tiden skal have maskinerne repareret fordi man fylder for meget tøj i, ikke læser doseringsvejledningen på sit vaskemiddel og lader sæbe løbe ned i vaskekortlæseren på maskinerne.

Tøjet bliver ikke renere af mere sæbe og tøjet bliver ikke vasket ordentligt, når maskinen overfyldes!

Vaskerierne er fælles og ikke personlige! Brug bordet til din sæbe under vask og husk at fjerne dine ting/tøj efter brug – vaskerierne er ikke til opbevaring. Ryd op efter dig selv og efterlad vaskeriet i samme stand, som du ønsker at modtage det!

At behandle vaskerierne dårligt er dårligt for miljøet, dit tøj, foreningens og dine egne penge!

Altanbrug

Det er beboerens eget ansvar at sørge for, at altanernes gulvafløb altid holdes fri for blade og lignende, så regnvand frit kan løbe ud. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt.

Altanerne må ikke benyttes som pulterkammer, hver enkelt andelshaver er selv ansvarlig for at holde altanen pæn og præsentabel. Ting der opbevares på altanen må, så vidt muligt, ikke overskride altankanten i højden.

Husk at der gælder samme regler på altanen som i lejligheden i henhold til foreningens ordensreglement. Det vil sige at man skal tage hensyn til sine naboer og overholde husordenen!

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i vores forening. Ønsker man at have besøg af en såkaldt feriehund i en begrænset periode, skal man først skrive til og have godkendelse fra bestyrelsen. Husk at længere svartid kan forekomme, og det derfor ikke nytter noget at skrive dagen før man forventer besøg.

Brandsikkerhed i ejendommen

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft- eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald eller andre genstande på opgange, bagtrapper eller udenfor loft- og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Generalforsamling

Vi afventer fortsat myndighedernes anbefalinger angående hvad der er forsvarligt i forhold til større forsamlinger. Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning på afholdelsen af årets generalforsamling.

Husk altid at orientere dig i husordenen, som findes på foreningens hjemmeside, hvis der er noget du er i tvivl om.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – april 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2020

Covid-19/coronavirus – hensyn og god hygiejne

Covid-19/coronavirus påvirker alles hverdag. Vi er mere hjemme end vi plejer, og det er derfor vigtigt at huske, at respektere sine naboer og vise hensyn, ikke støje unødvendigt og som altid, overholde husorden.

Det er vigtigt at vi passer på hinanden. Vi opfordrer alle til at holde afstand, også i opgange og vaskekældre så vidt muligt, vaske hænder/bruge håndsprit og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne.

Grundet covid-19/coronavirus har viceværtkontoret lukket, dvs. at der ikke afholdes kontortid om mandagen. Ellers kører viceværten som normalt på ejendommen og man er fortsat velkommen til, at kontakte viceværten på tlf. 32581158 inden for den normale træffetid kl. 7:30-15:30.

Af samme årsag afholder bestyrelsen ikke ”åbent hus” den sidste mandag i måneden. Bestyrelsen kan fortsat kontaktes på mail.

Viceværtens træffetid samt bestyrelsens ”åbent hus” genoptages når det igen er forsvarligt og der er klare udmeldinger fra myndighederne ang. forsamlinger.

Vi minder alle om, at det i disse tider, er særligt vigtigt at binde knude på sin affaldspose før man smider den i skakt eller container. Det drejer sig om vores og vores viceværts sundhed.

Generalforsamling

Vi har besluttet at udskyde årets generalforsamling til, at det igen er forsvarligt at mødes i større forsamlinger. Vi afventer myndighedernes anbefalinger.

Ledige loft- og kælderrum

Foreningen har i øjeblikket 4 ledige rum:

1 stk ledigt loftrum beliggende i nr. 80.

3 stk ledige kælderrum, ét beliggende i nr. 72, og to beliggende i nr. 78 – et ved cykelkælderen og et ved vaskekælderen.

Hvert rum kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse, samt hvilket rum man er interesseret i, senest d. 1. maj 2020.

Praktisk i forår/sommer

Vi har nogle projekter i løbet af forår/sommeren.

Vi skal bl.a. have polishbehandlet/dybderenset vores trappeopgange. Det er i den forbindelse vigtigt at der ikke er trafik på trapperne, da det kan sætte aftryk i behandlingen.

Vi skal også have olieret håndfang på altanerne. I den forbindelse skal altankasser og lignende fjernes, så der er fri adgang til træet.

Begge dele vil der komme nærmere information om i form af opslag i opgangene, når vi har datoer for hvornår arbejdet udføres.

Affaldsskakte og –beholdere vil også blive renset i løbet af forår/sommer.

Som en del af indvending vedligehold vil vi minde alle om at smøre hængsler på egen lejlighedsdør, låse, altandøre og vinduer, så kører det hele lidt glattere og der er ikke behov for at smække ekstra hårdt med dørene.

Husk at passe på hinanden, vise hensyn, holde afstand og vaske hænder/bruge håndsprit.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – februar 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, februar 2020

Til de, der skulle have glemt det, hører barnevogne, klapvogne og lignende til i barnevognsrummet!

Ledigt loftrum i nr. 80

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Vi vil også gøre opmærksom på, at foreningens vaskekældre ikke skal bruges til opbevaring. Man skal huske at tage både tøj og andre genstande med sig, når man forlader lokalet ellers bliver det smidt ud.

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og rydelig ejendom – ikke alene for udseendets skyld, men også af hensyn til lugtgener, rotter og andre skadedyr.

Rottebekæmpelse

Bekæmpelsen af rotterne, som primært har huseret ved indgangspartierne til nr. 78-82 går rigtig godt!

Vi får meldinger fra vores skadedyrsservice om, at der ikke er nogen former for aktivitet ved hverken kloakker eller kasser.

Både vicevært og skadedyrsservice er fortsat opmærksomme, og gør hvad de kan for, at forhindre, at rotterne vender tilbage.

Det er vigtigt at vi fortsat husker ikke at lade døre står åbne samt pakke og afskaffe vores affald forsvarligt.

Skadedyr

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser angående beboere, der oplever skægkræ i deres lejligheder.

Når man først har fået skægkræ, er de meget svære at komme af med. Bestyrelsen har været i kontakt med flere skadedyrsservices, der alle beskriver en omfattende behandling af hele ejendommen over flere omgange. Dvs. at alle lejligheder, loftrum og kælderrum skal tømmes for indhold og behandles, minimum 3-4 gange med 14 dages mellemrum.

Det skal understreges, at der ikke kan stilles garanti for behandlingen, da skægkræ kan gemme sig i eksempelvis møbler, hvilket vil betyde at de genindføres i lejligheden med beboernes ejendele.

For at behandlingen skulle have bare nogen effekt ville det være en nødvendighed at komme ind i alle afkroge af hele ejendommen, hvilket, baseret på tidligere erfaring, ikke er muligt. Naboejendommene ville ligeledes skulle udføre de samme behandlinger på samme tid.

Det bedste råd der kan gives er, at man hyppigt skal rengøre sin lejlighed. Kun på denne måde, kan vi holde skadedyrene nede.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 27. april 2020. Tidspunkt og nærmere information følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar