Beboernyt – juli 2017

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2017

God adfærd på fællesarealer

Ifølge kalenderen er sommeren her, og i den forbindelse håber bestyrelsen, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig selv, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen.

Med sommeren er der desuden beboere, der bl.a. hører høj musik for åbne vinduer på forskellige tidspunkter af døgnet. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården.

Affald

Vi gør i foreningen god brug af vores affaldscontainere, dette resulterer dog i at særligt papcontainerne ofte er overfyldte. Hvis låget ikke kan lukke blæser affaldet rundt i gården og pappet bliver vådt og kan således ikke genbruges. Der er desuden kommet krav fra Københavns Kommune om, at foreninger snarest skal have containere til bioaffald. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at udvide områderne til affaldscontainere. Vi vil dog alligevel opfordre til, at man bliver bedre til at slå sit pap og lignende sammen, så vi udnytter pladsen i containerne bedst muligt.

Kommende projekter

I den kommende tid skal skakter og skraldebøtter vaskes for at mindske lugtgener. Vi vil i den forbindelse minde folk om at man skal binde knude på sin skraldepose inden man smider den ned i affaldsskakten. Dette vil både lette viceværtens arbejde og mindske lugtgener i opgangene fra skakterne i fremtiden.

I løbet af efteråret vil håndfangene på altanerne blive oliebehandlet. Der vil komme nærmere besked, så man har mulighed for at fjerne altankasser osv.

Når vejarbejdet på Englandsvej er overstået, skal facaden ved nr. 60 renoveres. Der vil i den forbindelse blive opstillet stillads. Besked følger når det nærmer sig.

Sommerferie og åbent hus

Pga. sommerferien kan der være lidt længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Næste gang der er åbent hus i bestyrelseslokalet i kælderen 82, er mandag d. 28. august 2017, kl. 18.30 – 19.00. Her kan du stille spørgsmål, få oplysninger og lignende. Efter åbent hus holder bestyrelsen bestyrelsesmøde. Her behandler vi bl.a. de henvendelser der er kommet til bestyrelsen i den forløbne måned. Husk at der ikke afholdes åbent hus i juli måned.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, A/B Vennehøj

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.