Beboernyt – oktober 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2022

Altanafløb og varme

Efteråret er over os og det betyder mere regn. Det er derfor rigtig vigtigt at man er opmærksom på at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Der blev tændt for varmen i ejendommen d. 26. september. Husk på at dette system har stået ubrugt i mange måneder og derfor lige skal i gang. Inden man skruer på radiatoren, håber vi at man tænker sig om og er opmærksom på den situation landet står i og regeringens anbefalinger.

Affald og skadedyr

Endnu engang vil vi minde om at affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården. Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Vi vil også gøre opmærksom på, at foreningens vaskekældre ikke skal bruges til opbevaring. Man skal huske at tage både tøj og andre genstande med sig, når man forlader lokalet, ellers bliver det smidt ud.

Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom, også af hensyn til lugtgener, rotter og andre skadedyr.

Efter nogle observationer af rotter i gården har vi skruet op for besøgene af foreningens skadedyrsservice, så der tjekkes oftere. Kommunen har også været forbi. Foreningen har rottespærrer i kloakkerne og dem er vi i gang med at få serviceret.

Det er vigtigt at vi husker, ikke at lade døre stå åbne samt pakke og bortskaffe vores affald forsvarligt.

Opgangene er flugtveje

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald, sko eller andre genstande i opgange eller udenfor loft- og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Byggeaffald og-genstande må heller ikke opbevares i opgangene. Det er også beboerens eget ansvar at rydde op efter håndværkerbesøg og byggeprojekter, sådan at det ikke sviner i opgangen eller på andre fællesarealer.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 3. november til mandag d. 7. november. Vi kender ikke tidspunktet for containerens ankomst og afhentning, det kan derfor ikke anbefales at vente til sidste dag med at benytte den.

Gebyr ved fremleje

I forbindelse med vedtagelsen af andelsboligforeningens nye vedtægter ved årets generalforsamling, har bestyrelsen i henhold til §10.4 skulle træffe beslutning om, hvor stort et gebyr der skal betales til foreningen i forbindelse med fremleje eller udlån (lejeskifte).

Bestyrelsen har besluttet at der sammen med boligafgiften af administrator opkræves 500 kr.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.