Beboernyt – juni 2024

Beboernyt, A/B Vennehøj, juni 2024

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, pakker parasollen ordentligt sammen, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at hamre, bore eller høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til dem, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl. 23:00 og kl. 07:00. Ønsker man at holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted på hverdage mellem kl. 07:00 og kl. 20:00. Lørdage, søndage og helligdage mellem kl. 09:00 og kl. 16:00. Større arbejder skal ligeledes varsles i opgangene med information om, hvor længe arbejdet forventes at pågå.

Vi opfordrer generelt til, at man læser op på foreningens husorden, som findes på Probo.

Parasol og altanafløb

Husk at tage ansvar for parasollen i gården og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Slår man den ud, har man også ansvar for at pakke den ordentligt sammen igen. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt og ødelagt.

Vi husker endnu en gang på at man skal holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen og at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende.

Ekstraordinær generalforsamling

Ved årets generalforsamling stillede bestyrelsen forslag om ændring af vedtægterne vedrørende forandringer. Forslaget blev foreløbigt vedtaget men pga. for få fremmødte skal det til afstemning igen for endelig vedtagelse.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted mandag den 10. juni 2024 kl. 17:30 på legepladsen i gården.

Forslag, fuldmagt samt referat fra den ordinære generalforsamling findes i indkaldelse af den 28. maj 2024.

Ledige kælderrum

Foreningen har i øjeblikket 2 ledige kælderrum beliggende i nr. 78 ved cykelkælderen.

Hvert rum kan lejes for 150 kr. pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse, senest d. 23. juni 2024.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.