Beboernyt – oktober 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2019

Barnevogne i opgangene

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald eller andre genstande på opgange eller udenfor loft-og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Opbevarer man genstande udenfor sit loft-eller kælderrum, skal disse straks fjernes. Fjernes genstandene ikke, kan dette føre til ekstra udgifter for beboerne, da vi i stedet må få dem bortskaffet på anden vis.

Husdyr

Husk at det ikke er tilladt at holde husdyr i vores forening. Ønsker man at have besøg af en såkaldt feriehund i en begrænset periode, skal man først skrive til og have godkendelse fra bestyrelsen. Husk at længere svartid kan forekomme, og det derfor ikke nytter noget at skrive dagen før man forventer besøg.

Sikkerhedsdøre

Bestyrelsen modtager gentagende henvendelser angående installation af sikkerhedsdøre. Sikkerhedsdøre er ikke tilladt i ejendommen. Dørene tilhører foreningen og må derfor ikke udskiftes af beboerne. Det er desuden et spørgsmål om brandsikkerhed, da brandfolk ikke kan komme ind i lejligheden, hvilket kan føre til, at brand spreder sig til omgivende lejligheder og resten af ejendommen.

Vaskemaskiner

Når man skal vaske tøj, skal man huske at tilsætte vaskemiddel/-pulver i den dertil beregnede skuffe inden man starter vaskeprogrammet.

Vi oplever stigende problemer med, at beboere behandler vores vaskemaskiner hårdt eller uhensigtsmæssigt, grænsende til hærværk. Bestyrelsen vil derfor minde om, at vaskemaskinerne tilhører os alle, vi har alle et ansvar for dem og pengene til reparationer kommer ud af alles lommer. Det er desværre gået hen og blevet en stor udgift.

Ødelagt kloak i gården

Vi gør opmærksom på, at der har været en ødelagt kloak i gården foran døren til nr. 82. Stenene omkring kloakdækslet var sunket. Skaden var desværre forårsaget af rotteangreb og vi opfordrer til, ikke at lade døre til opgange og lignende stå åbne. Skaden er blevet repareret, men vi er fortsat særligt opmærksomme på rotteangreb.

Affaldssortering

Vi har i foreningen affaldssortering. Containerne til dette befinder sig rundt om græsarealet i vores gård. Bestyrelsen opfordrer til, at man orienterer sig i Københavns Kommunes sorteringsguide, som findes på kk.dk/affald eller som med jævne mellemrum er at finde i din postkasse.

”Farligt affald”

Der er kommet krav fra Københavns Kommune om, at alle etageejendomme skal have et skab til farligt affald. Skabet må kun åbnes af GodKent og beboere bedes derfor placere deres farlige affald på bordet ved siden af skabet, således at GodKent kan sørge for, at affaldet afskaffes korrekt.

Skabet er at finde ved viceværtkontoret i den gule gård. Hvad betegnelsen ”farligt affald” dækker over, kan ligeledes findes i Københavns Kommunes sorteringsguide.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i foreningens husorden og vedtægter via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om.

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.