Beboernyt – november 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, november 2019

Ledigt loftrum

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80, som kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, skal man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse. Vi trækker lod blandt alle interesserede ved næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 25. november 2019.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra mandag d. 25. til onsdag d. 27. november. Vi håber at alle vil benytte sig af muligheden for, at skille sig af med de ting man ikke har fået kørt på genbrugsstationen og evt. opbevarer udenfor sit loft-/kælderrum.

Affaldssortering

Vi har fortsat problemer med, at beboere i foreningen glemmer, at alt affald skal være forsvarligt pakket i en lukket skraldepose inden det bliver smidt i affaldsskakten.

Affaldssortering er et krav fra Københavns Kommune og man kan finde en bred vifte af sorteringscontainere i gården. Det er derfor ikke er nødvendigt at smide hverken pap, tasker, el-apparater, topmadrasser eller lignende i affaldsskakten. Affaldsskakten er kun til dagrenovation pakket i en lukket pose.

De grønne poser til bioaffald skal smides i biocontaineren med brunt låg, som ligeledes findes i gården.

Farligt affald skal placeres ved skabet til farligt affald, som findes ved viceværtkontoret i den gule gård.

Sker der ikke en markant forbedring i brugen af affaldsskaktene, ser vi os nødsaget til, for en periode, at lukke for alle foreningens affaldsskakte.

Er man i tvivl om, hvordan man skal sortere sit affald, opfordrer bestyrelsen til, at man orienterer sig i Københavns Kommunes sorteringsguide, som findes på kk.dk/affald eller som med jævne mellemrum er at finde i din postkasse.

Barnevogne i opgangene

Vi fremhæver endnu en gang, at det ikke er tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum, placeret ved nr. 62 kld., netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum. Barnevognsrummet vil i den kommende tid blive frisket op således at det fremstår mere indbydende. Vi håber at i vil gøre god brug af det.

Foreningens cykelkældre er beregnet til cykler. Hverken cykler eller barnevogne må stilles uhensigtsmæssigt, således at de spærrer for udgange, døre og lignende.

Det er ikke tilladt at opbevare genstande i opgangene, udenfor sit loft-eller kælderrum. Fjernes genstandene ikke, kan dette føre til ekstra udgifter for beboerne, da vi i stedet må få dem bortskaffet på anden vis. Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Rottebekæmpelse

Vi er i fuld gang med bekæmpelsen af rotter, som primært huserer ved indgangspartierne til nr. 78-82.

Undersøgelser viser, at rotteangrebene ikke kommer nedefra, men oppefra. Vi søger derfor efter en rotterede i nærheden, som rotterne opererer fra. Rotter kan i sådanne tilfælde være meget vedholdende og det er derfor ikke et problem, som kan løses fra den ene dag til den anden. Det kræver at vi også er vedholdende og gør det uattraktivt for rotterne, at komme her.

Dette gør vi bl.a. ved at nedgrave net i større omfang, påsætte rottespærrer i brøndene, samt opsætte giftbeholdere på ejendommens område.

For at forhindre at rotterne skulle bevæge sig indenfor, er det vigtigt at ingen døre står åbne eller åbnes unødvendigt. Det er derfor alles ansvar at sikre, at døre lukkes forsvarligt efter sig. Det er også vigtigt at husaffald pakkes og afskaffes forsvarligt.

Viceværten er dagligt opmærksom på problemet.

Husk at man altid kan orientere sig i foreningens husorden og vedtægter via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.