Beboernyt – juni 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, juni 2020

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og i den forbindelse håber bestyrelsen, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig selv, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk på at vi alle har et ansvar for, at holde fællesområderne pæne og foreningen et dejligt sted at bo.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er ikke tilladt at grille på altanerne.

Med sommeren er der beboere, der bl.a. hører høj musik for åbne vinduer på forskellige tidspunkter af døgnet. Har man lyst til at høre høj musik, skal man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Er man i tvivl, findes husorden på foreningens hjemmeside: www.vennehoj.dk

Åbner for træffetid

Fra og med mandag d. 8. juni vil der igen være åbent for træffetid på viceværtkontoret, kontortiden er mandage kl 17-17:30.

Bestyrelsen genoptager ligeledes ”åbent hus” den sidste mandag i måneden kl 18:30-19.

Pas på vores vaskemaskiner

Foreningen oplever oftere og oftere problemer med vaskemaskinerne fordi de overfyldes med både tøj og sæbe eller behandles hårdt og uhensigtsmæssigt. Det er en stor udgift for os alle, at vi hele tiden skal have maskinerne repareret fordi man fylder for meget tøj i, ikke læser doseringsvejledningen på sit vaskemiddel og lader sæbe løbe ned i vaskekortlæseren på maskinerne.

Tøjet bliver ikke renere af mere sæbe og tøjet bliver ikke vasket ordentligt, når maskinen overfyldes!

Vaskerierne er fælles og ikke personlige! Brug bordet til din sæbe under vask og husk at fjerne dine ting/tøj efter brug – vaskerierne er ikke til opbevaring. Ryd op efter dig selv og efterlad vaskeriet i samme stand, som du ønsker at modtage det!

At behandle vaskerierne dårligt er dårligt for miljøet, dit tøj, foreningens og dine egne penge!

Altanbrug

Det er beboerens eget ansvar at sørge for, at altanernes gulvafløb altid holdes fri for blade og lignende, så regnvand frit kan løbe ud. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt.

Altanerne må ikke benyttes som pulterkammer, hver enkelt andelshaver er selv ansvarlig for at holde altanen pæn og præsentabel. Ting der opbevares på altanen må, så vidt muligt, ikke overskride altankanten i højden.

Husk at der gælder samme regler på altanen som i lejligheden i henhold til foreningens ordensreglement. Det vil sige at man skal tage hensyn til sine naboer og overholde husordenen!

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i vores forening. Ønsker man at have besøg af en såkaldt feriehund i en begrænset periode, skal man først skrive til og have godkendelse fra bestyrelsen. Husk at længere svartid kan forekomme, og det derfor ikke nytter noget at skrive dagen før man forventer besøg.

Brandsikkerhed i ejendommen

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft- eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald eller andre genstande på opgange, bagtrapper eller udenfor loft- og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Generalforsamling

Vi afventer fortsat myndighedernes anbefalinger angående hvad der er forsvarligt i forhold til større forsamlinger. Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning på afholdelsen af årets generalforsamling.

Husk altid at orientere dig i husordenen, som findes på foreningens hjemmeside, hvis der er noget du er i tvivl om.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.

10 Responses to Beboernyt – juni 2020

  1. Pingback: buy generic viagra online canada

  2. Pingback: best casino good bonus

  3. Pingback: 25mg sildenafil reddit

  4. Pingback: cialis official site

  5. Pingback: obat cialis 50 mg

  6. Pingback: viagra 50 mg buy online

  7. Pingback: how to get cialis online

  8. Pingback: order viagra in india

  9. Pingback: male viagra tablet price

  10. Pingback: real viagra sale uk

Der er lukket for kommentarer.