Beboernyt – november 2017

Beboernyt, A/B Vennehøj, november 2017

 

Affald

Bestyrelsen hører i øjeblikket fra viceværten, at der rundt omkring i foreningen er beboere, der glemmer at alt affald skal være forsvarligt pakket i en lukket skraldepose inden det bliver smidt i affaldsskakten. Foreningen har i sommer brugt penge på, at få vasket alle affaldsskakte for at mindske lugtgener, men disse kommer hurtigt igen, hvis man smider sit affald direkte i skakten uden pose. Viceværten har været i kontakt med enkelte beboere omkring dette problem. Ses der ikke en bedring i dette, kan vi se os nødsaget til, at lukke for affaldsskakten i enkelte opgange/etager. Vi vil derfor minde alle om, at al affald skal i en lukket pose inden det smides i skakten.

Det er i foreningen desuden blevet muligt at sortere bioaffald. Dette skal smides i de dertil hørende containere, som står i gården. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at stille sit affald i venteposition i opgangene.

 

Cykeltyverier

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der sker mange cykeltyverier på Rågaardsminde. Man skal derfor være særligt opmærksom, hvis man parkerer sine cykler der.

 

Ledigt loftrum og kælderrum

Foreningen har i øjeblikket et ledigt kælderrum, beliggende i nr. 78, og et ledigt loftrum, beliggende i nr. 80, som hver kan lejes for 150kr pr måned. Hvis man er interesseret i at leje et af opbevaringsrummene, send da en mail til bestyrelsen med navn og adresse, samt hvilket rum du er interesseret i. Hvis der er mere end en, der er interesseret i at leje et rum, trækkes der lod blandt alle interesserede på næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 27. november 2017.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, A/B Vennehøj

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – juli 2017

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2017

God adfærd på fællesarealer

Ifølge kalenderen er sommeren her, og i den forbindelse håber bestyrelsen, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig selv, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen.

Med sommeren er der desuden beboere, der bl.a. hører høj musik for åbne vinduer på forskellige tidspunkter af døgnet. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården.

Affald

Vi gør i foreningen god brug af vores affaldscontainere, dette resulterer dog i at særligt papcontainerne ofte er overfyldte. Hvis låget ikke kan lukke blæser affaldet rundt i gården og pappet bliver vådt og kan således ikke genbruges. Der er desuden kommet krav fra Københavns Kommune om, at foreninger snarest skal have containere til bioaffald. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at udvide områderne til affaldscontainere. Vi vil dog alligevel opfordre til, at man bliver bedre til at slå sit pap og lignende sammen, så vi udnytter pladsen i containerne bedst muligt.

Kommende projekter

I den kommende tid skal skakter og skraldebøtter vaskes for at mindske lugtgener. Vi vil i den forbindelse minde folk om at man skal binde knude på sin skraldepose inden man smider den ned i affaldsskakten. Dette vil både lette viceværtens arbejde og mindske lugtgener i opgangene fra skakterne i fremtiden.

I løbet af efteråret vil håndfangene på altanerne blive oliebehandlet. Der vil komme nærmere besked, så man har mulighed for at fjerne altankasser osv.

Når vejarbejdet på Englandsvej er overstået, skal facaden ved nr. 60 renoveres. Der vil i den forbindelse blive opstillet stillads. Besked følger når det nærmer sig.

Sommerferie og åbent hus

Pga. sommerferien kan der være lidt længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Næste gang der er åbent hus i bestyrelseslokalet i kælderen 82, er mandag d. 28. august 2017, kl. 18.30 – 19.00. Her kan du stille spørgsmål, få oplysninger og lignende. Efter åbent hus holder bestyrelsen bestyrelsesmøde. Her behandler vi bl.a. de henvendelser der er kommet til bestyrelsen i den forløbne måned. Husk at der ikke afholdes åbent hus i juli måned.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, A/B Vennehøj

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – September 2015

Beboernyt AB Vennehøj
September 2015

STORSKRALD
Det er bestyrelsens ambition, at vi én gang om året skal have indsamling af storskrald. Således også i år. Fra fredag den 18. september og weekenden over, vil der derfor være opstillet en container til storskrald. Vi håber, at mange vil gøre brug af den.

ALTANGELÆNDER
En del af vedligeholdet af de nye altaner er, at gelænderet skal olieres. Det er noget foreningen sørger for bliver udført. Vi har netop fået arbejdet udført for få uger siden.

KØKKENTRAPPPE
Der er to opgange i ejendommen, hvor der hører en køkkentrappe til. Vi oplever løbende, at der står ting og sager på bagtrapperne. Men der MÅ IKKE stilles noget på køkkentrappen. Der skal altid være ryddet.

ALTANKASSE
Man må gerne opsætte altankasser, men kun så længe kasserne vender ind mod altanen. Det er ikke tilladt at hænge noget udover gelænderet.

VASKE-/TØRRETRUMPLER
Der har været klager over, at især vaskemaskinernes sæbeudtag ofte opleves meget beskidte. Husk på, at der kun er brugerne selv til at holde vaskerierne rent. Sørg derfor altid for, at vaskeriet afleveres i en tilstand, som du selv ville bryde dig om at modtage det i.

Hvis det bliver nødvendigt at hyre et rengøringsfirma til at rengøre vaskerum/-maskiner, så vil prisen pr. vask stige, da der kun er brugerne af vaskerummene til at betale for udgifterne til rengøring.

GENERALFORSAMLING
Vi har svært ved at tiltrække et tilfredsstillende antal andelshavere til vores generalforsamlinger. På seneste generalforsamling blev det drøftet, at bestyrelsen skulle indhente ideer til tiltag, der kunne sikre et større fremmøde. Har du en idé til det, er du meget velkomme til at skrive til: bestyrelsen@vennehoj.dk.

KÆLDERRUM
Foreningen har et ekstra kælderrum til leje i nr. 60. Den månedlige leje udgør kr. 150,-. Hvis du er interesseret i kælderrummet, skal du sende en mail til bestyrelsen@vennehoj.dk senest søndag den 27. september. Husk at angiv navn og adresse. Er der flere, der gerne vil have rummet, trækkes der lod. Lodtrækningen foretages af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 28. september.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Få beboernyt sendt direkte til din e-mail. Tilmeld dig bestyrelsens elektroniske nyhedsbrev på beboernyt@vennehoj.dk.

Udgivet i Beboernyt | Tagget , , , , , , , , , | 1 kommentar

Seneste Nyt:

På Beboernyt vil der ligge aktuelle nyheder fra bestyrelsen
Opdateret 08. september 2015. 

Beboernyt:
Læs Beboernyt for september 2015 her.
Læs Beboernyt for juli 2014 her.
Læs Beboernyt for juli 2013 her.
Læs Beboernyt for maj 2013 her.
Læs Beboernyt for september 2012 her.

Læs Beboernyt for maj 2011 her.
Læs Beboernyt for januar 2011 her.
Læs Beboernyt for oktober 2010 her.
Læs Beboernyt for august 2010 her.
Læs Beboernyt for juni 2010 her.
Læs Beboernyt for maj 2010 her.

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig med din e-mail adresse, så send en e-mail til beboernyt@vennehoj.dk med navn, adresse og e-mail.

”Åbent Hus”er den sidste mandag i hver måned kl. 18.30 – 19.00 i bestyrelseslokalet Englandsvej 82, kld. Mød op hvis du har spørgsmål, ris eller ros.

Vigtig info når man sælger sin lejlighed
Når man sælger sin lejlighed, er det vigtigt at informere vores vicevært om at, der skal foretages syn af lejligheden. Vi har oplevet alt for mange gange, at sælger trækker tiden ud inden de ønsker syn på lejligheden, og når der så findes en køber ønsker de en overtagelsesdato så hurtigt som muligt. Husk, at når man har fundet en køber, er overtagelsesdatoen normalt en måned derfra. Men hvis man har givet vores vicevært ok for at foretage syn i god tid, så er chancen for en tidligere overtagelsesdato muligt.

Vær opmærksom på, at det er sælgers ansvar, at aflevere nøglerne, postkassenøglerne, vaskekort og tørrelås til viceværten senest 14 dage før salgsdato. Vi har desværre oplevet at sælger afleverer nøglerne til ejendomsmægleren, som så udleverer nøglerne til køber. Dette medfører omkodning af låsen, og sælger vil blive pålagt denne udgift.

Udgivet i Beboernyt | Tagget | Skriv en kommentar

Beboernyt – Juli 2014

Viceværtkontoret lukker
Vores mangeårige vicevært, Leif, går på pension ved udgangen af året. I den forbindelse har han en del afspadsering, han skal have afholdt. Viceværtkontoret vil derfor være lukket alle fredage fra på fredag og året ud.

Cykeloprydning
Bestyrelsen har igangsat en cykeloprydning. Du kan læse mere om oprydningen på de opslag, der er opsat i meddelelsesskabene i opgangene.

Loppemarked og grillhygge
Foreningen ønsker at gentage successen med at afholde et loppemarked, som vi prøvede første gang sidste år. Datoen for loppemarkedet er den 23. August. Der vil blive reklameret for markedet på Markedskalenderen o. lign. steder. Alle er naturligvis velkomne til markedet, men det er kun tilladt for beboere i AB Vennehøj at have en stand på markedet.

Der vil komme nærmere, separat praktisk information om loppemarkedet senere, men du kan allerede nu tilmelde dig markedet her, hvis du vil have en stand: loppemarked@vennehoj.dk

Efter markedet er slut, vil vi tænde op i grillen og forsøge at skabe lidt stemning og fest i gården. Alle er velkomne – man medbringer selv det, man vil spise og drikke.

Storskrald
Ganske som sidste år, vil der igen i år blive bestilt en container til storskrald i forbindelse med loppemarkedet. Bestyrelsen opfordre alle til at benytte lejligheden til at få ryddet ud og op i loft- og kælderrum. Containeren vil være til rådighed fra fredag den 22. august til søndag den 24. august.

Legeplads
Seneste generalforsamling gav bestyrelsen mulighed for at arbejde videre med planerne om etablering af en ny legeplads i den del af gården, hvor den eksisterende ”legeplads” befinder sig. Som du kan se, så er den nye legeplads i fuld gang med at blive etableret i disse dage.

Skrald
Vi vil gerne henstille til, at alle forsøger at sortere det affald, der smides ud i det omfang, foreningen har stillet specielle beholdere op. Der er opsat beholdere til aviser, flasker og batterier. Der vil blive sat et egentligt opslag om affaldssortering op i opgangene, hvor man kan se, hvordan affaldet skal sorteres.

Altanafløb
Vi har oplevet visse problemer med stoppede afløb på altanerne. De har været stoppet fordi, der har ligget blade, skidt o. lign. ved afløbet, der har stoppet så vandet ikke har kunnet løbe væk. Det er andelshavernes eget ansvar at holde de afløb frie, så vandet kan løbe væk, når det regner.

Grill
Sommeren er over os og det giver forhåbentlig masser af muligheder for at bruge foreningens grill i gården. Husk at rens grillen efter brug, så den tager sig indbydende ud, når næste hold kommer for at bruge den.

Åbent hus
Grundet sommerferien bliver der først holdt Åbent Hus igen mandag den 25. august.

Tilmeld dig foreningens elektroniske nyhedsbrev ved at sende en mail til: beboernyt@vennehoj.dk

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar