Beboernyt – marts 2021

Beboernyt, A/B Vennehøj, marts 2021

Vicevært kontortid

Viceværten afholder fortsat ikke kontortid. Perioden varer så længe dette anbefales af myndighederne. Når kontortid genoptages, vil det være mandage kl. 16:30-17, da flere beboere har efterspurgt tidligere kontortid. Viceværten kan fortsat nås på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Opgangene er flugtveje

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald, sko eller andre genstande på opgange eller udenfor loft- og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Ny administration

Boligexperten overtog administrationen af foreningen pr. 1. januar 2021. Siden overtagelsen har vi i bestyrelsen oplevet at der er sket en stor forandring i vores kontakt og tilfredshed med vores administration. Vi modtager også mange positive tilbagemeldinger fra beboere, særligt i forbindelse med køb og salg, men også ved andre henvendelser.

Der har været meget arbejde i forbindelse med skiftet af administration. Mange arbejdsgange er allerede blevet optimeret og vi arbejder på endnu flere, for at gøre ting lettere og regler klarere for både beboere og bestyrelse. Særligt vores procedure ved køb og salg har fået en tiltrængt opdatering.

Noget vi i bestyrelsen særligt har arbejdet med, er tillid. Grundet rigtig mange fejl og dårlig kommunikation havde vi mistet tilliden til vores tidligere administration, og vi har derfor haft svært ved at overlade vores vante arbejdsgange og kontrol til Boligexperten. Boligexperten har vist at de overholder vores aftaler, ønsker os det bedste og er interesserede i vores forening og beboere, og har derved løftet en kæmpe byrde af bestyrelsens skuldre. De har også rettet op på rigtig mange fejl fra vores tidligere administration. Vi er kun blevet bekræftede i, at Boligexperten er den rette administration for vores forening og vi er rigtig glade for samarbejdet.

Opdatering på vaskerier

Alle vaskerum er nu blevet malet, har fået lagt flot flisegulv og installeret nye maskiner. Tørrerummene er ligeledes blevet malet samt fået nye tørresnore og borde. Vi er tilfredse og synes at både vaske- og tørrerum står flotte og indbydende. Vi har bl.a. monteret nye tavler, skraldespande og klapsæder i vaskerummene. Der har været lidt forsinkelser ift. tørrerummene, men de burde alle være åbne nu. Vi opfordrer alle til at behandle vores nye maskiner og rum ordentligt samt rydde op efter sig selv, så både maskiner og rum holder sig pæne så længe som muligt.

Vores nye maskiner har automatisk sæbedosering med svanemærket og allergivenlig sæbe. For at følge med forbruget af vand, el og gas samt den inkluderede sæbe, er prisen pr. vask og tørring steget.

Alle lejligheder har fået udleveret én vaskebrik til brug når man ønsker at booke maskine samt vaske og tørre. Ønsker man en ekstra vaskebrik er der mulighed for at købe denne hos viceværten. Prisen herfor er 150 kr. Hver lejlighed kan have max to vaskebrikker tilknyttet.

Fremover skal man også benytte sin vaskebrik i chancevasken, dvs. at vaskemønterne som tidligere er blevet brugt, udgår. Har man vaskemønter, som man ikke har nået at bruge, kan disse returneres i kiosken og man kan få pengene retur frem til d. 1. juni 2021. Herefter vil det ikke længere være muligt at få penge retur.

Ferie og åbent hus

Bestyrelsen holder ikke åbent hus d. 29. marts grundet påsken. Næste bestyrelsesmøde og åbent hus er derfor d. 26. april. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 17. maj 2021. Årsagen til dette er, at vi håber at det vil være muligt at afholde fysisk, men kan dette ikke lade sig gøre vil det sandsynligvis blive gennemført som en såkaldt ’corona-generalforsamling’ hvor man stemmer via fuldmagt. Nærmere information følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | 78 kommentarer

Beboernyt – januar 2021

Beboernyt, A/B Vennehøj, januar 2021

Vicevært kontortid

Viceværten afholder fortsat ikke kontortid mandage kl. 17-17:30. Perioden varer så længe dette anbefales af myndighederne.

Viceværten varetager fortsat de sædvanlige arbejdsopgaver på ejendommen, og kan fortsat nås på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Vi minder alle om, at det er rigtig vigtigt at binde knude på affaldsposen inden man smider den i skakt eller container.

Ny administration

Boligexperten overtog administrationen af foreningen pr. 1. januar 2021.

Vores nye kontaktperson hedder Camilla Kornerup Johansen. Hun kan nås på tlf. 33 22 99 41 og mail ckj@boligexperten.dk . Hendes oplysninger findes også på foreningens hjemmeside.

Vi håber at i vil tage godt imod hende og har forståelse for, at hun lige skal lære os at kende.

Fejl i opkrævning januar

En regulering tidligere på året var fejlagtigt blevet lagt oveni boligafgiften, og alle er derfor blevet opkrævet for meget i boligafgift for januar. Dette figurerer på opkrævningen som ”Boligafgift 2”.

Dette skete grundet nogle forkerte oplysninger fra vores tidligere administrator. Admin sørger for at dette er rettet inden næste opkrævning således at det, der blev opkrævet/betalt for meget, bliver tilbageført på opkrævningen for februar.

Vi beklager ulejligheden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | 88 kommentarer

Beboernyt – december 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, december 2020

Vicevært kontortid

Grundet de seneste restriktioner og anbefalinger fra myndighederne afholder viceværten ikke kontortid mandage kl. 17-17:30 i en foreløbig periode til og med 3. januar 2021. Perioden kan blive forlænget hvis dette anbefales af myndighederne.

Viceværten varetager fortsat de sædvanlige arbejdsopgaver på ejendommen, og kan fortsat nås på tlf. 32 58 11 58 mandag-fredag kl. 7:30-15:30.

Vi minder alle om, at det er rigtig vigtigt at binde knude på affaldsposen inden man smider den i skakt eller container.

Nye vaskerier, vaske- og tørrerum

I forbindelse med etableringen af nye vaskemaskiner istandsætter vi alle vaske- og tørrerum. Dette vil ske på skift således at enkelte vaske- og tørrerum vil være lukkede i en periode. Vi er i gang med at indhente tilbud på murer og malerarbejde. Vi forventer at starte istandsættelsen af første vaskerum i nr. 78 i uge 3 og at nr. 78 som det første nye vaskeri, vil være oppe at køre i uge 5. Herefter vil vi gå i gang med vaskeri og tilhørende tørrerum i nr. 74 og til slut nr. 62.

Der vil snarest komme nærmere information med den konkrete plan, så man kan orientere sig om, hvilke vaske- og tørrerum der kan benyttes i hvilke perioder.

Ny administration

Boligexperten overtager administrationen af foreningen pr. 1. januar 2021. Vi har den seneste tid haft en del kommunikation med Boligexperten og foreningens nye kontaktperson, som allerede har været en stor hjælp for os.

Boligexperten beretter at overleveringen af foreningen forløber planmæssigt og at de gør hvad de kan for, at overgangen bliver så glat som muligt.

Vi oplever fortsat mange problemer med vores nuværende administration. Både beboere og bestyrelse har svært ved at komme i kontakt med dem og får ikke svar på henvendelser. Flere beboere oplever også udfordringer og manglende kommunikation/information ved køb og salg, og vi er flere gange blevet informeret om regninger der ikke bliver betalt. Begge dele er en fast del af arbejdet og er derfor ikke noget, der burde give anledning til problemer.

Storskrald og cigaretskod

Storskraldscontaineren som stod her d. 12.-16. november blev godt brugt. Vi regner med at bestille en igen i medio 2021.

Vi må endnu engang minde om, at cigaretskod og affald ikke skal smides på fællesarealer og i blomsterbede. Cigaretskod hører til i restaffald.

Når man går ud i gården for at ryge, skal det foregå væk fra hoveddøre og altaner, så det ikke trækker ind gennem åbne døre og vinduer. Man skal huske at tage hensyn til sine naboer i stueetagen. Som beboere i foreningen har vi et fælles ansvar for at holde arealerne pæne og tage hensyn til vores naboer.

Juletræer

Igen i år er man velkommen til, at smide sit gamle juletræ på det grønne græsareal i firkanten ved indkørslen til gården. Foreningen sørger for afhentning.

Juleferie og åbent hus

På grund af juleferien kan der være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i december måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 25. januar 2021, kl. 18.30-19.00. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar, og at nogle henvendelser først vil blive besvaret på mødet i januar.

Bestyrelsesmedlem Xenia har solgt sin lejlighed pr. 1/1-2021 og udtræder derfor af bestyrelsen. Vi takker for din store indsats i bestyrelsen og for foreningen. Du ønskes held og lykke fremover!

Husk at passe på hinanden, vise hensyn, holde afstand og vaske hænder/bruge håndsprit.

Vi ønsker alle god jul og godt nytår!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | 16 kommentarer

Beboernyt – oktober 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2020

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 27. oktober 2020 kl. 16:30 i Sundbyøster Hallen, Amagerbrogade 189, 2300 København S. Ligesom ved den ordinære generalforsamling vil det være muligt at deltage enten fysisk eller via Skype.

Forslag b-d indeholder beløbsrammer baseret på flere tilbud, da vi ikke har valgt et firma til at udføre arbejdet på nuværende tidspunkt.

Inden den ekstraordinære generalforsamling vil i modtage referatet fra den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 29. september 2020.

Efter generalforsamlingen

Vi ved at der blandt andet var en stor beslutning på dagsorden, som kom bag på flere beboere, til årets generalforsamling. Det beklager vi. Beslutningen om at skifte administrator var ikke en let eller hurtig beslutning. Den er derimod velovervejet og noget vi har diskuteret længe, gennem flere år og flere bestyrelser.

Det overraskede os at flere beboere lod til at have den holdning, at det var en hurtig idé vi lige havde fået og ikke havde tænkt igennem. Vi vil huske jer på at vi også er andelshavere i foreningen og at de beslutninger der bliver taget, også har indflydelse på os. Vi bruger meget tid på at diskutere sagerne inden vi tager beslutninger, og vi er i bestyrelsen enige om, at dette er det rette for foreningen. Det gjorde det dog ikke nemmere og det var en ubehagelig situation for os alle.

Vi mener fortsat at BoligExperten er dem som bedst kan hjælpe os videre i fremtiden, samt levere vejledning og støtte til foreningens kommende projekter.

Det blev klart for os, at andelshaverne ikke har fuld tillid til deres bestyrelse. Det er vi kede af og det er noget vi meget gerne vil rette op på. Vi hører meget gerne hvis i har forslag til hvordan vi kan forbedre dette i fremtiden. Send os en mail på bestyrelsen@vennehoj.dk med jeres forslag.

Efter generalforsamlingen valgte vores revisor Arne Bang at opsige samarbejdet. Denne beslutning er vi enige i og vi har ønsket ham held og lykke i fremtiden.

Vi har indhentet tre tilbud på en ny revisor, ud fra disse valgte vi at mødes med to og af dem er vi endt med at vælge Redmark som foreningens nye revisor. De vil blive præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens overvejelser

På generalforsamlingen blev vi gjort opmærksomme på, at beboerne i Vennehøj ønsker mere indsigt i bestyrelsens overvejelser og beslutninger. Dette har vi taget til efterretning og arbejder på, hvordan det lettest muligt kan lade sig gøre.

Vi vil minde om, at man som andelshaver er velkommen til at forhøre sig om hvad der er på dagsorden for aftenens bestyrelsesmøde eller bede om et referat. Dette kan gøres via mail til bestyrelsen på bestyrelsen@vennehoj.dk eller ved at møde op til åbent hus, som afholdes den sidste mandag i måneden kl. 18:30-19.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra torsdag d. 12. til mandag d. 16. november.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | 13 kommentarer

Beboernyt – juli 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2020

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Er man i tvivl, findes husorden på foreningens hjemmeside: www.vennehoj.dk

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 29. september 2020. Nærmere information følger.

Parasol i gården

Siden marts har vores gård været flittigt brugt og flere har, i forbindelse med det dejlige vejr, efterspurgt en parasol. Vi har derfor indkøbt en parasol til at stå i gården. Vi beder jer om at tage ansvar for parasollen og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt.

Storskraldscontainer

Vi beklager den manglende information om storskraldscontaineren, der stod i gården d. 29. juni til 1. juli. Næste gang vi bestiller storskraldscontainer er vi opmærksomme på at informere i rimelig tid samt at den, så vidt muligt, skal stå her over en weekend. Vi regner med at bestille en storskraldscontainer igen til vinter.

Fibia

Vi har forhandlet med Fibia angående en ny og bedre aftale for foreningens beboere. Aktive kunder bliver informeret, automatisk opdateret eller på anden vis kontaktet af Fibia for en opdateret aftale. Har man spørgsmål eller andet, bedes man kontakte Fibia.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Bestyrelsen holder sommerferie i juli og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 31. august 2020, kl. 18.30 – 19.00.

Viceværtkontoret holder ligeledes ferielukket for træffetid i uge 29, 30 og 31. Træffetid genoptages fra og med mandag d. 3. august kl 17-17:30.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | 19 kommentarer