Beboernyt – juni 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, juni 2020

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og i den forbindelse håber bestyrelsen, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig selv, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk på at vi alle har et ansvar for, at holde fællesområderne pæne og foreningen et dejligt sted at bo.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er ikke tilladt at grille på altanerne.

Med sommeren er der beboere, der bl.a. hører høj musik for åbne vinduer på forskellige tidspunkter af døgnet. Har man lyst til at høre høj musik, skal man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Er man i tvivl, findes husorden på foreningens hjemmeside: www.vennehoj.dk

Åbner for træffetid

Fra og med mandag d. 8. juni vil der igen være åbent for træffetid på viceværtkontoret, kontortiden er mandage kl 17-17:30.

Bestyrelsen genoptager ligeledes ”åbent hus” den sidste mandag i måneden kl 18:30-19.

Pas på vores vaskemaskiner

Foreningen oplever oftere og oftere problemer med vaskemaskinerne fordi de overfyldes med både tøj og sæbe eller behandles hårdt og uhensigtsmæssigt. Det er en stor udgift for os alle, at vi hele tiden skal have maskinerne repareret fordi man fylder for meget tøj i, ikke læser doseringsvejledningen på sit vaskemiddel og lader sæbe løbe ned i vaskekortlæseren på maskinerne.

Tøjet bliver ikke renere af mere sæbe og tøjet bliver ikke vasket ordentligt, når maskinen overfyldes!

Vaskerierne er fælles og ikke personlige! Brug bordet til din sæbe under vask og husk at fjerne dine ting/tøj efter brug – vaskerierne er ikke til opbevaring. Ryd op efter dig selv og efterlad vaskeriet i samme stand, som du ønsker at modtage det!

At behandle vaskerierne dårligt er dårligt for miljøet, dit tøj, foreningens og dine egne penge!

Altanbrug

Det er beboerens eget ansvar at sørge for, at altanernes gulvafløb altid holdes fri for blade og lignende, så regnvand frit kan løbe ud. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt.

Altanerne må ikke benyttes som pulterkammer, hver enkelt andelshaver er selv ansvarlig for at holde altanen pæn og præsentabel. Ting der opbevares på altanen må, så vidt muligt, ikke overskride altankanten i højden.

Husk at der gælder samme regler på altanen som i lejligheden i henhold til foreningens ordensreglement. Det vil sige at man skal tage hensyn til sine naboer og overholde husordenen!

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i vores forening. Ønsker man at have besøg af en såkaldt feriehund i en begrænset periode, skal man først skrive til og have godkendelse fra bestyrelsen. Husk at længere svartid kan forekomme, og det derfor ikke nytter noget at skrive dagen før man forventer besøg.

Brandsikkerhed i ejendommen

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft- eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald eller andre genstande på opgange, bagtrapper eller udenfor loft- og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Generalforsamling

Vi afventer fortsat myndighedernes anbefalinger angående hvad der er forsvarligt i forhold til større forsamlinger. Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning på afholdelsen af årets generalforsamling.

Husk altid at orientere dig i husordenen, som findes på foreningens hjemmeside, hvis der er noget du er i tvivl om.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – april 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2020

Covid-19/coronavirus – hensyn og god hygiejne

Covid-19/coronavirus påvirker alles hverdag. Vi er mere hjemme end vi plejer, og det er derfor vigtigt at huske, at respektere sine naboer og vise hensyn, ikke støje unødvendigt og som altid, overholde husorden.

Det er vigtigt at vi passer på hinanden. Vi opfordrer alle til at holde afstand, også i opgange og vaskekældre så vidt muligt, vaske hænder/bruge håndsprit og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne.

Grundet covid-19/coronavirus har viceværtkontoret lukket, dvs. at der ikke afholdes kontortid om mandagen. Ellers kører viceværten som normalt på ejendommen og man er fortsat velkommen til, at kontakte viceværten på tlf. 32581158 inden for den normale træffetid kl. 7:30-15:30.

Af samme årsag afholder bestyrelsen ikke ”åbent hus” den sidste mandag i måneden. Bestyrelsen kan fortsat kontaktes på mail.

Viceværtens træffetid samt bestyrelsens ”åbent hus” genoptages når det igen er forsvarligt og der er klare udmeldinger fra myndighederne ang. forsamlinger.

Vi minder alle om, at det i disse tider, er særligt vigtigt at binde knude på sin affaldspose før man smider den i skakt eller container. Det drejer sig om vores og vores viceværts sundhed.

Generalforsamling

Vi har besluttet at udskyde årets generalforsamling til, at det igen er forsvarligt at mødes i større forsamlinger. Vi afventer myndighedernes anbefalinger.

Ledige loft- og kælderrum

Foreningen har i øjeblikket 4 ledige rum:

1 stk ledigt loftrum beliggende i nr. 80.

3 stk ledige kælderrum, ét beliggende i nr. 72, og to beliggende i nr. 78 – et ved cykelkælderen og et ved vaskekælderen.

Hvert rum kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse, samt hvilket rum man er interesseret i, senest d. 1. maj 2020.

Praktisk i forår/sommer

Vi har nogle projekter i løbet af forår/sommeren.

Vi skal bl.a. have polishbehandlet/dybderenset vores trappeopgange. Det er i den forbindelse vigtigt at der ikke er trafik på trapperne, da det kan sætte aftryk i behandlingen.

Vi skal også have olieret håndfang på altanerne. I den forbindelse skal altankasser og lignende fjernes, så der er fri adgang til træet.

Begge dele vil der komme nærmere information om i form af opslag i opgangene, når vi har datoer for hvornår arbejdet udføres.

Affaldsskakte og –beholdere vil også blive renset i løbet af forår/sommer.

Som en del af indvending vedligehold vil vi minde alle om at smøre hængsler på egen lejlighedsdør, låse, altandøre og vinduer, så kører det hele lidt glattere og der er ikke behov for at smække ekstra hårdt med dørene.

Husk at passe på hinanden, vise hensyn, holde afstand og vaske hænder/bruge håndsprit.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – februar 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, februar 2020

Til de, der skulle have glemt det, hører barnevogne, klapvogne og lignende til i barnevognsrummet!

Ledigt loftrum i nr. 80

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Vi vil også gøre opmærksom på, at foreningens vaskekældre ikke skal bruges til opbevaring. Man skal huske at tage både tøj og andre genstande med sig, når man forlader lokalet ellers bliver det smidt ud.

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og rydelig ejendom – ikke alene for udseendets skyld, men også af hensyn til lugtgener, rotter og andre skadedyr.

Rottebekæmpelse

Bekæmpelsen af rotterne, som primært har huseret ved indgangspartierne til nr. 78-82 går rigtig godt!

Vi får meldinger fra vores skadedyrsservice om, at der ikke er nogen former for aktivitet ved hverken kloakker eller kasser.

Både vicevært og skadedyrsservice er fortsat opmærksomme, og gør hvad de kan for, at forhindre, at rotterne vender tilbage.

Det er vigtigt at vi fortsat husker ikke at lade døre står åbne samt pakke og afskaffe vores affald forsvarligt.

Skadedyr

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser angående beboere, der oplever skægkræ i deres lejligheder.

Når man først har fået skægkræ, er de meget svære at komme af med. Bestyrelsen har været i kontakt med flere skadedyrsservices, der alle beskriver en omfattende behandling af hele ejendommen over flere omgange. Dvs. at alle lejligheder, loftrum og kælderrum skal tømmes for indhold og behandles, minimum 3-4 gange med 14 dages mellemrum.

Det skal understreges, at der ikke kan stilles garanti for behandlingen, da skægkræ kan gemme sig i eksempelvis møbler, hvilket vil betyde at de genindføres i lejligheden med beboernes ejendele.

For at behandlingen skulle have bare nogen effekt ville det være en nødvendighed at komme ind i alle afkroge af hele ejendommen, hvilket, baseret på tidligere erfaring, ikke er muligt. Naboejendommene ville ligeledes skulle udføre de samme behandlinger på samme tid.

Det bedste råd der kan gives er, at man hyppigt skal rengøre sin lejlighed. Kun på denne måde, kan vi holde skadedyrene nede.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 27. april 2020. Tidspunkt og nærmere information følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – december 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, december 2019

Ledigt loftrum i nr. 80

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned.

Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse. Vi trækker lod blandt alle interesserede ved næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 27. januar 2020.

Rottebekæmpelse

Bekæmpelsen af rotterne, som primært huserer ved indgangspartierne til nr. 78-82 er stadig i gang.

Rottespærrer er opsat i kloakkerne og rottestationer er opsat rundt omkring på foreningens område. Vi er i løbende kontakt med rottebekæmpelsen, som fortæller at aktiviteten er nedadgående. En miljøkontrollør fra Københavns Kommune har desuden været ude og tilse området, og bekæmpelsen foregår som den skal.

Vi må endnu engang understrege, at processen med at få rotterne til at interessere sig for noget andet end vores ejendom, tager tid. Det er ikke et problem, som kan løses fra den ene dag til den anden. Det kræver at vi er vedholdende og fortsat gør det uattraktivt for rotterne, at komme her.

For at forhindre at rotterne skulle bevæge sig indenfor, er det vigtigt at ingen døre står åbne eller åbnes unødvendigt. Det er derfor alles ansvar at sikre, at døre lukkes forsvarligt efter sig. Det er også vigtigt at husaffald pakkes og afskaffes forsvarligt.

Viceværten er dagligt opmærksom på problemet.

Barnevognsrum

Barnevognsrummet er blevet malet og er klar til igen at huse foreningens barnevogne. Vi arbejder også på at få opsat nye lamper. Barnevogne, klapvogne og lignende skal derfor sættes tilbage i barnevognsrummet.

Ændring af vicevært kontortid

Viceværtens kontortid ændrer sig i det nye år, sådan at den passer med efterspørgslen, og der vil fra d. 1. januar 2020 afholdes

kontortid mandag kl 17-17:30

Viceværten kan forsat nås på telefonen mandag til fredag kl. 7:30-15:30.

Juletræer

Igen i år er man velkommen til, at smide sit gamle juletræ på det grønne græsareal i firkanten ved indkørslen til gården. Foreningen sørger for afhentning.

Juleferie og åbent hus

På grund af juleferien kan der være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i december måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 27. januar 2019, kl. 18.30 – 19.00. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar, og at nogle henvendelser først vil blive besvaret på mødet i januar.

Vi ønsker alle god jul og godt nytår!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – november 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, november 2019

Ledigt loftrum

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80, som kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, skal man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse. Vi trækker lod blandt alle interesserede ved næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 25. november 2019.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra mandag d. 25. til onsdag d. 27. november. Vi håber at alle vil benytte sig af muligheden for, at skille sig af med de ting man ikke har fået kørt på genbrugsstationen og evt. opbevarer udenfor sit loft-/kælderrum.

Affaldssortering

Vi har fortsat problemer med, at beboere i foreningen glemmer, at alt affald skal være forsvarligt pakket i en lukket skraldepose inden det bliver smidt i affaldsskakten.

Affaldssortering er et krav fra Københavns Kommune og man kan finde en bred vifte af sorteringscontainere i gården. Det er derfor ikke er nødvendigt at smide hverken pap, tasker, el-apparater, topmadrasser eller lignende i affaldsskakten. Affaldsskakten er kun til dagrenovation pakket i en lukket pose.

De grønne poser til bioaffald skal smides i biocontaineren med brunt låg, som ligeledes findes i gården.

Farligt affald skal placeres ved skabet til farligt affald, som findes ved viceværtkontoret i den gule gård.

Sker der ikke en markant forbedring i brugen af affaldsskaktene, ser vi os nødsaget til, for en periode, at lukke for alle foreningens affaldsskakte.

Er man i tvivl om, hvordan man skal sortere sit affald, opfordrer bestyrelsen til, at man orienterer sig i Københavns Kommunes sorteringsguide, som findes på kk.dk/affald eller som med jævne mellemrum er at finde i din postkasse.

Barnevogne i opgangene

Vi fremhæver endnu en gang, at det ikke er tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum, placeret ved nr. 62 kld., netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum. Barnevognsrummet vil i den kommende tid blive frisket op således at det fremstår mere indbydende. Vi håber at i vil gøre god brug af det.

Foreningens cykelkældre er beregnet til cykler. Hverken cykler eller barnevogne må stilles uhensigtsmæssigt, således at de spærrer for udgange, døre og lignende.

Det er ikke tilladt at opbevare genstande i opgangene, udenfor sit loft-eller kælderrum. Fjernes genstandene ikke, kan dette føre til ekstra udgifter for beboerne, da vi i stedet må få dem bortskaffet på anden vis. Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Rottebekæmpelse

Vi er i fuld gang med bekæmpelsen af rotter, som primært huserer ved indgangspartierne til nr. 78-82.

Undersøgelser viser, at rotteangrebene ikke kommer nedefra, men oppefra. Vi søger derfor efter en rotterede i nærheden, som rotterne opererer fra. Rotter kan i sådanne tilfælde være meget vedholdende og det er derfor ikke et problem, som kan løses fra den ene dag til den anden. Det kræver at vi også er vedholdende og gør det uattraktivt for rotterne, at komme her.

Dette gør vi bl.a. ved at nedgrave net i større omfang, påsætte rottespærrer i brøndene, samt opsætte giftbeholdere på ejendommens område.

For at forhindre at rotterne skulle bevæge sig indenfor, er det vigtigt at ingen døre står åbne eller åbnes unødvendigt. Det er derfor alles ansvar at sikre, at døre lukkes forsvarligt efter sig. Det er også vigtigt at husaffald pakkes og afskaffes forsvarligt.

Viceværten er dagligt opmærksom på problemet.

Husk at man altid kan orientere sig i foreningens husorden og vedtægter via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar