Beboernyt – april 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, april 2020

Covid-19/coronavirus – hensyn og god hygiejne

Covid-19/coronavirus påvirker alles hverdag. Vi er mere hjemme end vi plejer, og det er derfor vigtigt at huske, at respektere sine naboer og vise hensyn, ikke støje unødvendigt og som altid, overholde husorden.

Det er vigtigt at vi passer på hinanden. Vi opfordrer alle til at holde afstand, også i opgange og vaskekældre så vidt muligt, vaske hænder/bruge håndsprit og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne.

Grundet covid-19/coronavirus har viceværtkontoret lukket, dvs. at der ikke afholdes kontortid om mandagen. Ellers kører viceværten som normalt på ejendommen og man er fortsat velkommen til, at kontakte viceværten på tlf. 32581158 inden for den normale træffetid kl. 7:30-15:30.

Af samme årsag afholder bestyrelsen ikke ”åbent hus” den sidste mandag i måneden. Bestyrelsen kan fortsat kontaktes på mail.

Viceværtens træffetid samt bestyrelsens ”åbent hus” genoptages når det igen er forsvarligt og der er klare udmeldinger fra myndighederne ang. forsamlinger.

Vi minder alle om, at det i disse tider, er særligt vigtigt at binde knude på sin affaldspose før man smider den i skakt eller container. Det drejer sig om vores og vores viceværts sundhed.

Generalforsamling

Vi har besluttet at udskyde årets generalforsamling til, at det igen er forsvarligt at mødes i større forsamlinger. Vi afventer myndighedernes anbefalinger.

Ledige loft- og kælderrum

Foreningen har i øjeblikket 4 ledige rum:

1 stk ledigt loftrum beliggende i nr. 80.

3 stk ledige kælderrum, ét beliggende i nr. 72, og to beliggende i nr. 78 – et ved cykelkælderen og et ved vaskekælderen.

Hvert rum kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse, samt hvilket rum man er interesseret i, senest d. 1. maj 2020.

Praktisk i forår/sommer

Vi har nogle projekter i løbet af forår/sommeren.

Vi skal bl.a. have polishbehandlet/dybderenset vores trappeopgange. Det er i den forbindelse vigtigt at der ikke er trafik på trapperne, da det kan sætte aftryk i behandlingen.

Vi skal også have olieret håndfang på altanerne. I den forbindelse skal altankasser og lignende fjernes, så der er fri adgang til træet.

Begge dele vil der komme nærmere information om i form af opslag i opgangene, når vi har datoer for hvornår arbejdet udføres.

Affaldsskakte og –beholdere vil også blive renset i løbet af forår/sommer.

Som en del af indvending vedligehold vil vi minde alle om at smøre hængsler på egen lejlighedsdør, låse, altandøre og vinduer, så kører det hele lidt glattere og der er ikke behov for at smække ekstra hårdt med dørene.

Husk at passe på hinanden, vise hensyn, holde afstand og vaske hænder/bruge håndsprit.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – februar 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, februar 2020

Til de, der skulle have glemt det, hører barnevogne, klapvogne og lignende til i barnevognsrummet!

Ledigt loftrum i nr. 80

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Vi vil også gøre opmærksom på, at foreningens vaskekældre ikke skal bruges til opbevaring. Man skal huske at tage både tøj og andre genstande med sig, når man forlader lokalet ellers bliver det smidt ud.

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og rydelig ejendom – ikke alene for udseendets skyld, men også af hensyn til lugtgener, rotter og andre skadedyr.

Rottebekæmpelse

Bekæmpelsen af rotterne, som primært har huseret ved indgangspartierne til nr. 78-82 går rigtig godt!

Vi får meldinger fra vores skadedyrsservice om, at der ikke er nogen former for aktivitet ved hverken kloakker eller kasser.

Både vicevært og skadedyrsservice er fortsat opmærksomme, og gør hvad de kan for, at forhindre, at rotterne vender tilbage.

Det er vigtigt at vi fortsat husker ikke at lade døre står åbne samt pakke og afskaffe vores affald forsvarligt.

Skadedyr

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser angående beboere, der oplever skægkræ i deres lejligheder.

Når man først har fået skægkræ, er de meget svære at komme af med. Bestyrelsen har været i kontakt med flere skadedyrsservices, der alle beskriver en omfattende behandling af hele ejendommen over flere omgange. Dvs. at alle lejligheder, loftrum og kælderrum skal tømmes for indhold og behandles, minimum 3-4 gange med 14 dages mellemrum.

Det skal understreges, at der ikke kan stilles garanti for behandlingen, da skægkræ kan gemme sig i eksempelvis møbler, hvilket vil betyde at de genindføres i lejligheden med beboernes ejendele.

For at behandlingen skulle have bare nogen effekt ville det være en nødvendighed at komme ind i alle afkroge af hele ejendommen, hvilket, baseret på tidligere erfaring, ikke er muligt. Naboejendommene ville ligeledes skulle udføre de samme behandlinger på samme tid.

Det bedste råd der kan gives er, at man hyppigt skal rengøre sin lejlighed. Kun på denne måde, kan vi holde skadedyrene nede.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 27. april 2020. Tidspunkt og nærmere information følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – december 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, december 2019

Ledigt loftrum i nr. 80

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned.

Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse. Vi trækker lod blandt alle interesserede ved næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 27. januar 2020.

Rottebekæmpelse

Bekæmpelsen af rotterne, som primært huserer ved indgangspartierne til nr. 78-82 er stadig i gang.

Rottespærrer er opsat i kloakkerne og rottestationer er opsat rundt omkring på foreningens område. Vi er i løbende kontakt med rottebekæmpelsen, som fortæller at aktiviteten er nedadgående. En miljøkontrollør fra Københavns Kommune har desuden været ude og tilse området, og bekæmpelsen foregår som den skal.

Vi må endnu engang understrege, at processen med at få rotterne til at interessere sig for noget andet end vores ejendom, tager tid. Det er ikke et problem, som kan løses fra den ene dag til den anden. Det kræver at vi er vedholdende og fortsat gør det uattraktivt for rotterne, at komme her.

For at forhindre at rotterne skulle bevæge sig indenfor, er det vigtigt at ingen døre står åbne eller åbnes unødvendigt. Det er derfor alles ansvar at sikre, at døre lukkes forsvarligt efter sig. Det er også vigtigt at husaffald pakkes og afskaffes forsvarligt.

Viceværten er dagligt opmærksom på problemet.

Barnevognsrum

Barnevognsrummet er blevet malet og er klar til igen at huse foreningens barnevogne. Vi arbejder også på at få opsat nye lamper. Barnevogne, klapvogne og lignende skal derfor sættes tilbage i barnevognsrummet.

Ændring af vicevært kontortid

Viceværtens kontortid ændrer sig i det nye år, sådan at den passer med efterspørgslen, og der vil fra d. 1. januar 2020 afholdes

kontortid mandag kl 17-17:30

Viceværten kan forsat nås på telefonen mandag til fredag kl. 7:30-15:30.

Juletræer

Igen i år er man velkommen til, at smide sit gamle juletræ på det grønne græsareal i firkanten ved indkørslen til gården. Foreningen sørger for afhentning.

Juleferie og åbent hus

På grund af juleferien kan der være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i december måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 27. januar 2019, kl. 18.30 – 19.00. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar, og at nogle henvendelser først vil blive besvaret på mødet i januar.

Vi ønsker alle god jul og godt nytår!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – november 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, november 2019

Ledigt loftrum

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80, som kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, skal man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse. Vi trækker lod blandt alle interesserede ved næstkommende bestyrelsesmøde, mandag d. 25. november 2019.

Storskraldscontainer

Vi har bestilt en storskraldscontainer som vil blive opstillet i gården fra mandag d. 25. til onsdag d. 27. november. Vi håber at alle vil benytte sig af muligheden for, at skille sig af med de ting man ikke har fået kørt på genbrugsstationen og evt. opbevarer udenfor sit loft-/kælderrum.

Affaldssortering

Vi har fortsat problemer med, at beboere i foreningen glemmer, at alt affald skal være forsvarligt pakket i en lukket skraldepose inden det bliver smidt i affaldsskakten.

Affaldssortering er et krav fra Københavns Kommune og man kan finde en bred vifte af sorteringscontainere i gården. Det er derfor ikke er nødvendigt at smide hverken pap, tasker, el-apparater, topmadrasser eller lignende i affaldsskakten. Affaldsskakten er kun til dagrenovation pakket i en lukket pose.

De grønne poser til bioaffald skal smides i biocontaineren med brunt låg, som ligeledes findes i gården.

Farligt affald skal placeres ved skabet til farligt affald, som findes ved viceværtkontoret i den gule gård.

Sker der ikke en markant forbedring i brugen af affaldsskaktene, ser vi os nødsaget til, for en periode, at lukke for alle foreningens affaldsskakte.

Er man i tvivl om, hvordan man skal sortere sit affald, opfordrer bestyrelsen til, at man orienterer sig i Københavns Kommunes sorteringsguide, som findes på kk.dk/affald eller som med jævne mellemrum er at finde i din postkasse.

Barnevogne i opgangene

Vi fremhæver endnu en gang, at det ikke er tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum, placeret ved nr. 62 kld., netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum. Barnevognsrummet vil i den kommende tid blive frisket op således at det fremstår mere indbydende. Vi håber at i vil gøre god brug af det.

Foreningens cykelkældre er beregnet til cykler. Hverken cykler eller barnevogne må stilles uhensigtsmæssigt, således at de spærrer for udgange, døre og lignende.

Det er ikke tilladt at opbevare genstande i opgangene, udenfor sit loft-eller kælderrum. Fjernes genstandene ikke, kan dette føre til ekstra udgifter for beboerne, da vi i stedet må få dem bortskaffet på anden vis. Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Rottebekæmpelse

Vi er i fuld gang med bekæmpelsen af rotter, som primært huserer ved indgangspartierne til nr. 78-82.

Undersøgelser viser, at rotteangrebene ikke kommer nedefra, men oppefra. Vi søger derfor efter en rotterede i nærheden, som rotterne opererer fra. Rotter kan i sådanne tilfælde være meget vedholdende og det er derfor ikke et problem, som kan løses fra den ene dag til den anden. Det kræver at vi også er vedholdende og gør det uattraktivt for rotterne, at komme her.

Dette gør vi bl.a. ved at nedgrave net i større omfang, påsætte rottespærrer i brøndene, samt opsætte giftbeholdere på ejendommens område.

For at forhindre at rotterne skulle bevæge sig indenfor, er det vigtigt at ingen døre står åbne eller åbnes unødvendigt. Det er derfor alles ansvar at sikre, at døre lukkes forsvarligt efter sig. Det er også vigtigt at husaffald pakkes og afskaffes forsvarligt.

Viceværten er dagligt opmærksom på problemet.

Husk at man altid kan orientere sig i foreningens husorden og vedtægter via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar

Beboernyt – oktober 2019

Beboernyt, A/B Vennehøj, oktober 2019

Barnevogne i opgangene

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opbevare barnevogne, klapvogne eller lignende i opgangene. Foreningen har barnevognsrum netop til dette formål, og hver enkelt beboer har desuden et loft-eller kælderrum.

Det er heller ikke tilladt at opbevare affald eller andre genstande på opgange eller udenfor loft-og kælderrum. Ejendele skal opbevares i lejligheden eller inde i rummene og ikke på gangen. Affald hører til i affaldscontainerne.

Opgangene fungerer som flugtveje i tilfælde af brand og skal behandles som sådan, det kan derfor have afgørende betydning, at de er ryddede.

Opbevarer man genstande udenfor sit loft-eller kælderrum, skal disse straks fjernes. Fjernes genstandene ikke, kan dette føre til ekstra udgifter for beboerne, da vi i stedet må få dem bortskaffet på anden vis.

Husdyr

Husk at det ikke er tilladt at holde husdyr i vores forening. Ønsker man at have besøg af en såkaldt feriehund i en begrænset periode, skal man først skrive til og have godkendelse fra bestyrelsen. Husk at længere svartid kan forekomme, og det derfor ikke nytter noget at skrive dagen før man forventer besøg.

Sikkerhedsdøre

Bestyrelsen modtager gentagende henvendelser angående installation af sikkerhedsdøre. Sikkerhedsdøre er ikke tilladt i ejendommen. Dørene tilhører foreningen og må derfor ikke udskiftes af beboerne. Det er desuden et spørgsmål om brandsikkerhed, da brandfolk ikke kan komme ind i lejligheden, hvilket kan føre til, at brand spreder sig til omgivende lejligheder og resten af ejendommen.

Vaskemaskiner

Når man skal vaske tøj, skal man huske at tilsætte vaskemiddel/-pulver i den dertil beregnede skuffe inden man starter vaskeprogrammet.

Vi oplever stigende problemer med, at beboere behandler vores vaskemaskiner hårdt eller uhensigtsmæssigt, grænsende til hærværk. Bestyrelsen vil derfor minde om, at vaskemaskinerne tilhører os alle, vi har alle et ansvar for dem og pengene til reparationer kommer ud af alles lommer. Det er desværre gået hen og blevet en stor udgift.

Ødelagt kloak i gården

Vi gør opmærksom på, at der har været en ødelagt kloak i gården foran døren til nr. 82. Stenene omkring kloakdækslet var sunket. Skaden var desværre forårsaget af rotteangreb og vi opfordrer til, ikke at lade døre til opgange og lignende stå åbne. Skaden er blevet repareret, men vi er fortsat særligt opmærksomme på rotteangreb.

Affaldssortering

Vi har i foreningen affaldssortering. Containerne til dette befinder sig rundt om græsarealet i vores gård. Bestyrelsen opfordrer til, at man orienterer sig i Københavns Kommunes sorteringsguide, som findes på kk.dk/affald eller som med jævne mellemrum er at finde i din postkasse.

”Farligt affald”

Der er kommet krav fra Københavns Kommune om, at alle etageejendomme skal have et skab til farligt affald. Skabet må kun åbnes af GodKent og beboere bedes derfor placere deres farlige affald på bordet ved siden af skabet, således at GodKent kan sørge for, at affaldet afskaffes korrekt.

Skabet er at finde ved viceværtkontoret i den gule gård. Hvad betegnelsen ”farligt affald” dækker over, kan ligeledes findes i Københavns Kommunes sorteringsguide.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i foreningens husorden og vedtægter via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om.

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Beboernyt | Skriv en kommentar