Køb/Salg af Lejlighed

Vigtig info når man sælger sin lejlighed
Når man sælger sin lejlighed, er det vigtigt at informere vores vicevært om at, der skal foretages syn af lejligheden. Vi har oplevet alt for mange gange, at sælger trækker tiden ud inden de ønsker syn på lejligheden, og når der så findes en køber ønsker de en overtagelsesdato så hurtigt som muligt. Husk, at når man har fundet en køber, er overtagelsesdatoen normalt en måned derfra. Men hvis man har givet vores vicevært ok for at foretage syn i god tid, så er chancen for en tidligere overtagelsesdato muligt.

Vær opmærksom på, at det er sælgers ansvar, at aflevere nøglerne, postkassenøglerne, vaskekort og tørrelås til viceværten senest 14 dage før salgsdato. Vi har desværre oplevet at sælger afleverer nøglerne til ejendomsmægleren, som så udleverer nøglerne til køber. Dette medfører omkodning af låsen, og sælger vil blive pålagt denne udgift.

Procedure for salg af lejlighed
Hvis ens lejlighed ikke bliver solgt på den interne og eksterne venteliste, kan man selv forsøge at sælge lejligheden eller benytte en ejendomsmægler. Hvis man undervejs i salget nedsætter salgsprisen skal den retur til ventelisterne igen ifl. vores vedtægter.  Er der ikke nogen der ønsker at købe lejligheden på den interne og eksterne venteliste gælder følgende:

Man meddeler administrator, at man har en køber og salgsdatoen vil blive sat til en måned derfra medmindre andet aftales med administrator. Så har man 14 dage til at flytte ud af lejligheden, da den skal stå tom de sidste 14 dage til de forskellige syns rapporter. Der har desværre været mange tilfælde i foreningen, hvor sælger ikke er ude 14 dage før salgsdatoen og det berører hele salgsproceduren – da køber i mange tilfælde ikke kan flytte ind til den aftalte tid.

Foreningens sagkyndige arkitekt laver en vurderingsrapport over lejligheden, sammen med sælgeren af dennes lejlighed. Der skal fremvises regninger for det arbejde/forbedringer, som sælger ønsker skal have indflydelse på salgsværdien. Det er arkitekten der fastsætter værdien af lejligheden ud fra fejl, mangler, dårlig og manglende vedligeholdelse.

Løsøre der ønskes overdraget i forbindelse med salget, skal også oplyses til arkitekten, som så sætter værdien af løsøret. Det står køber frit for at sige nej til at overtage løsøre og bestyrelsen kan ikke anbefale at køber og sælger handler løsøre internt.

Overdragelse eller indflytning kan ikke gennemføres før betaling er fundet sted, og sælger hæfter for boligafgiften indtil køber er godkendt af bestyrelsen og har betalt.

Foreningens autoriserede el og vvs installatør udarbejder en rapport vedr. lejlighedens installationer. Udgiften til arkitekt, el -og vvs rapporterne afholdes af sælger. Vær opmærksom på at både sælger og køber betaler et administrationsgebyr i forbindelse med køb/salg af lejlighed.

Sælger skal fremvise lejligheden for en køber, og sælger skal have tømt lejligheden og loftrummet senest 14 dage før overdragelsen – ellers medfører det gebyr.

Samtlige nøgler, vaskebrikker mm. skal også afleveres til viceværten 14 dage før overdragelsen – ellers medfører det gebyr.

Eventuelle mangler skal være udbedret inden overdragelsen.

Køber overtager lejligheden som beset. Det er ikke tilladt at køre flyttebil på over 3500 kg. ind i gården. Hvis man renoverer sin lejlighed og man har brug for at komme af med affald henvises der til Københavns Kommunes Genbrugs-pladser. Man skal sørge for at trappen holdes ren under renoveringen.

Udgifter for sælger

Som sælger vil du som udgangspunkt skulle betale:

  • Administrationsgebyr til administrator
  • Vurderingsrapport
  • El syn
  • VVS syn

Udgifter for Køber

Som køber vil du på overdragelsesaftalen kunne se alle udgifter forbundet med købet.