Beboernyt – februar 2022

Beboernyt, A/B Vennehøj, februar 2022

Altanafløb og indeklima

Vi oplever desværre problemer med fugt i ejendommen. Vi har gennem en længere periode været i dialog med berørte andelshavere samt haft byggesagkyndige forbi ejendommen. Årsagen skyldes i høj grad at facadernes fuger, tag og tagrender ikke er hvad de har været, men også at mange glemmer at rense deres altanafløb. Vi må derfor endnu engang understrege vigtigheden af at holde altanernes gulvafløb ryddede, så regnvandet frit kan ledes væk fra altanen. Det betyder også at det ikke er tilladt at blokere afløbet med eksempelvis klik-gulv og lignende. Stopper afløbet til, kan det føre til oversvømmelse og skade på ejendommen, skade på både din egen lejlighed og andres. Det er derfor meget vigtigt altid at holde altan og afløb rent og ryddeligt. Vi minder om, at dette er beboernes eget ansvar.

Indeklima spiller også en stor rolle når det kommer til fugt. Både os selv, badning, madlavning, vask m.m. afgiver store mængder fugtig luft. Det er derfor rigtig vigtigt at man jævnligt husker at lufte ud i sin lejlighed. Det er både godt for din lejlighed og for dit velvære. Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a. at man lufter ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk (med alle vinduer og døre åbne), at man bruger emhætten når man laver mad og lufter ud når man er færdig, lufter ud efter badning, at man tørrer vasketøj udenfor (eller benytter foreningens tørrerum).

Vi samarbejder med Boligexpertens byggeafdeling for at finde en løsning hurtigst muligt.

Vaske-og tørrerum

Vi oplever i stigende grad at beboere har svært ved at respektere at foreningens vaske-og tørrerum er fælles og ikke personlige. Rummene er ikke personlige opbevaringsrum, men skal efterlades rene og ryddelige når ens vasketid eller tørretid er udløbet. Husk derfor at tage tøj og andre genstande med når man forlader rummet ellers bliver det smidt ud.

Tørrerumsnøgler er heller ikke private men skal returneres til det tilhørende vaskeri når ens tørretid udløber. Det er respektløst overfor de andre beboere som ønsker at benytte rummet – og som har booket det. Ja, tørrerummene skal, ligesom vaskemaskinerne, bookes og tiderne skal overholdes.

Kort sagt, husk at fjerne dine ting/tøj efter brug – vaskerierne er ikke til opbevaring. Book tørrerum hvis du skal bruge det – respektér tørretiderne og returnér altid nøglen. Ryd op efter dig selv og efterlad rummene i samme stand, som du ønsker at modtage dem!

Det er i orden at åbne vinduerne i vaske-og tørrerum samt opgange for at lufte ud men husk, at når du åbner det er det også dit ansvar at sørge for, at det bliver lukket igen.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården. Man bedes også huske at klappe papkasser og lignende sammen, så man udnytter pladsen i containeren.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og ryddelig ejendom – både for udseendets skyld, men også af hensyn til indeklima, lugtgener og skadedyr.

Generalforsamling

De sidste par måneder har vi brugt meget tid på foreningens vedtægter, da vi mener at de trænger til en opdatering så de er lettere at forstå og mere tidssvarende. Vi afholder derfor en ekstraordinær generalforsamling d. 14. marts 2022 hvor vi udelukkende taler om vedtægtsændringerne.

Årets ordinære generalforsamling afholdes d. 28. april 2022. Nærmere information følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.