Beboernyt – juli 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, juli 2020

God adfærd på fællesarealerne

Det er blevet sommer og vi håber, at alle vil være med til at udvise god adfærd på foreningens fællesarealer. Dette betyder blandt andet, at man rydder op efter sig, når man har brugt foreningens grill, at man ikke efterlader skrald, når man har opholdt sig i gården, samt at man ikke kaster ting ud over altanen. Cigaretskod og skrald hører ikke til i blomsterbede eller i gården, men derimod i skraldespanden. Husk at vi alle har et ansvar for at holde fællesområderne pæne.

Vi vil generelt opfordre til at man rydder op efter sig selv, uanset om det er i gården, vaskekældrene eller opgangene, og udviser god adfærd. Vi vil desuden minde om, at parkering på brandveje er forbudt. Dette inkluderer hele indkørslen til gården. Det er også forbudt at grille på altanerne.

Ønsker man at høre høj musik, bedes man lukke vinduer og døre således at det ikke er til gene for resten af beboerne i foreningen. Fest og lignende skal ligeledes ikke foregå på altanen. Fra bestyrelsens side forventer vi at alle overholder foreningens husorden, og tager hensyn til naboerne. Til de, der skulle have glemt det, står følgende i husorden:

Der opfordres i foreningen til almen god opførsel og respekt for de andre beboere. Der må aldrig støjes unødvendigt.

Benyttelse af tv, musik, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne, og i sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

Støj, høj musik og øvrig unødig støjende underholdning må aldrig forekomme mellem kl 23:00 og kl 07:00. Skal man holde fest, skal det varsles 3 dage inden festen holdes ved opslag i egen og tilstødende opgange. Døre og vinduer skal holdes lukket, udluftning skal ske uden støjgener.

Er man i tvivl, findes husorden på foreningens hjemmeside: www.vennehoj.dk

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 29. september 2020. Nærmere information følger.

Parasol i gården

Siden marts har vores gård været flittigt brugt og flere har, i forbindelse med det dejlige vejr, efterspurgt en parasol. Vi har derfor indkøbt en parasol til at stå i gården. Vi beder jer om at tage ansvar for parasollen og behandle den ordentligt, pakke den korrekt sammen efter brug og give den betræk på. Den er hverken til glæde eller gavn, hvis den bliver blæst i stykker eller på anden vis, behandlet dårligt.

Storskraldscontainer

Vi beklager den manglende information om storskraldscontaineren, der stod i gården d. 29. juni til 1. juli. Næste gang vi bestiller storskraldscontainer er vi opmærksomme på at informere i rimelig tid samt at den, så vidt muligt, skal stå her over en weekend. Vi regner med at bestille en storskraldscontainer igen til vinter.

Fibia

Vi har forhandlet med Fibia angående en ny og bedre aftale for foreningens beboere. Aktive kunder bliver informeret, automatisk opdateret eller på anden vis kontaktet af Fibia for en opdateret aftale. Har man spørgsmål eller andet, bedes man kontakte Fibia.

Sommerferie og åbent hus/træffetid

Bestyrelsen holder sommerferie i juli og der kan derfor være længere svartid på henvendelser til bestyrelsen end normalt. Bestyrelsen holder ikke åbent hus i juli måned, næste åbent hus i bestyrelseslokalet, kld. 82, vil derfor være mandag d. 31. august 2020, kl. 18.30 – 19.00.

Viceværtkontoret holder ligeledes ferielukket for træffetid i uge 29, 30 og 31. Træffetid genoptages fra og med mandag d. 3. august kl 17-17:30.

Til slut vil bestyrelsen opfordre til, at man altid orienterer sig i husordenen via foreningens hjemmeside, hvis der er noget man er i tvivl om. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@vennehoj.dk, man skal dog være opmærksom på at der kan forekomme ventetid på svar.

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.