Beboernyt – februar 2020

Beboernyt, A/B Vennehøj, februar 2020

Til de, der skulle have glemt det, hører barnevogne, klapvogne og lignende til i barnevognsrummet!

Ledigt loftrum i nr. 80

Foreningen har i øjeblikket et ledigt loftrum beliggende i nr. 80. Rummet kan lejes for 150kr pr. måned. Er man interesseret, bedes man sende en mail til bestyrelsen med navn og adresse.

Affald

Vi oplever desværre at rigtig mange beboere ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med deres affald. Affald hører til i de respektive affaldscontainere i gården! Pap, tasker, metaldåser, glas, tøj, el-apparater og lignende hører ikke til i skaktene men skal sorteres i containerne i gården. Bioaffald hører ligeledes til i sin egen container i gården.

Alt affald, som smides i affaldsskakte, skal være i en lukket pose.

Det er ikke viceværtens opgave at gå og samle affald som henkastes i opgang, kælder, loft og gård, men derimod alle beboeres ansvar at sørge for, at både eget og gæsters affald afskaffes korrekt!

Vi vil også gøre opmærksom på, at foreningens vaskekældre ikke skal bruges til opbevaring. Man skal huske at tage både tøj og andre genstande med sig, når man forlader lokalet ellers bliver det smidt ud.

Tag ejerskab og ryd op efter jer selv! Det gavner os alle at bo i en ren og rydelig ejendom – ikke alene for udseendets skyld, men også af hensyn til lugtgener, rotter og andre skadedyr.

Rottebekæmpelse

Bekæmpelsen af rotterne, som primært har huseret ved indgangspartierne til nr. 78-82 går rigtig godt!

Vi får meldinger fra vores skadedyrsservice om, at der ikke er nogen former for aktivitet ved hverken kloakker eller kasser.

Både vicevært og skadedyrsservice er fortsat opmærksomme, og gør hvad de kan for, at forhindre, at rotterne vender tilbage.

Det er vigtigt at vi fortsat husker ikke at lade døre står åbne samt pakke og afskaffe vores affald forsvarligt.

Skadedyr

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser angående beboere, der oplever skægkræ i deres lejligheder.

Når man først har fået skægkræ, er de meget svære at komme af med. Bestyrelsen har været i kontakt med flere skadedyrsservices, der alle beskriver en omfattende behandling af hele ejendommen over flere omgange. Dvs. at alle lejligheder, loftrum og kælderrum skal tømmes for indhold og behandles, minimum 3-4 gange med 14 dages mellemrum.

Det skal understreges, at der ikke kan stilles garanti for behandlingen, da skægkræ kan gemme sig i eksempelvis møbler, hvilket vil betyde at de genindføres i lejligheden med beboernes ejendele.

For at behandlingen skulle have bare nogen effekt ville det være en nødvendighed at komme ind i alle afkroge af hele ejendommen, hvilket, baseret på tidligere erfaring, ikke er muligt. Naboejendommene ville ligeledes skulle udføre de samme behandlinger på samme tid.

Det bedste råd der kan gives er, at man hyppigt skal rengøre sin lejlighed. Kun på denne måde, kan vi holde skadedyrene nede.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes d. 27. april 2020. Tidspunkt og nærmere information følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboernyt. Bogmærk permalinket.